Pengegaven på over en halv million var sporløst forsvunnet - så tok BA kontakt

Gjentatte ganger etterspurte ansatte pengegaven på 640.000 kroner. Først da BA og Bjørgvin kameratklubb kontaktet ledelsen i Bergensklinikkene, dukket gaven opp.