Gå til sidens hovedinnhold

Bergensskolene får vaktmesteren tilbake

Artikkelen er over 7 år gammel

Foreslår ny ordning der én vaktmester skal ha ansvaret for å følge opp hver enkelt skole.

Få skoler i Bergen i dag har egen vaktmester på fulltid.

Rektorer har i mange år hatt ansvaret for å rapportere drift og vedlikehold av skolene. Ordningen har fungert etter bestiller-leverandørprinsippet.

HAR ROPT ETTER NY VAKTMESTERORDNING

Under opprullingen av skoleforfallet i Bergen pekte mange på én for dårlig vaktmestertjeneste som en del av årsaken til skoleforfallet.

Flere har etterlyst de gode gamle vaktmesterne, der de har ansvar for hver sine skoler.

Nå foreslår byrådet en ny vaktmestermodell der én vaktmester får ansvaret for hver skole og hvert kommunale bygg. Den gamle organiseringen etter bestiller-leverandør-prinsippet opphører.

REKTOR SLIPPER VEDLIKEHOLDSANSVAR

– Vi har vært tydelig på at dagens vaktmesterordning er for dårlig og for fragmentert. For mye av vedlikeholdsansvaret ble lagt på rektorene. Det går vi nå bort fra. Rektorene skal konsentrere seg om pimæroppgavene, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp).

For de store skolene vil endringen føre til én vaktmester i tilnærmet 100 prosent stilling, men langt fra alle vil få én egen vaktmester.

– Poenget er at det skal ikke være tvil om at det er én vaktmester som har ansvaret på hver enkelt skole. Dette skal bli tydelig kommunisert ut i skolene, sier Røssland.

I følge byrådet vil ordningen føre til økt tilstedeværelse på skolene.

– Hver enkelt vaktmester inngå i et tverrfagglig team som skal ha ulik kompetanse. Det skal være med på å sikre enklere tilgang på nødvendig spisskompetanse ved hvert enkelt tjenestested, sier Røssland.

Et slikt team kan inneholde ansatte med ulik kompetanse som brannteknisk, tømrer, rørlegger og ventilasjon.

AKTUELT MED NY ORDNING OGSÅ VED IDRETTSBYGGENE

Røssland sier at omorganiseringen ikke vil føre til oppbemanning, men at flere av dem ansatte må ta videreutdanning og kurs for å heve kompetansen.

SV fremmet i 2011 et privat forsalg om en ny modell for vaktmestertjenesten i bergensskolen. Oddny Miljeteig oppfordret byrådet til å se til Trondheim, der hver skole har sin egen vaktmester, og alle skolene har godkjent inneklima.

– Har dere hermet etter Trondheim-modellen?

Vi har vært i Trondheim for å se på hvordan de gjør det der, og har nok hentet noen elementer derfra, men vi har laget vår egen modell som vi håper vil fungere, sier Røssland.

Når det gjelder andre typer kommunale bygg som idrettsbygg, kulturbygg og brannstasjoner, er det i dag etablert avvikende ordninger på driftssiden.

– Over tid kan det bli aktuelt å innføre samme vaktmesterorganisering også her, sier Røssland.

– DYREKJØPT LÆREPENGE

– Dette har vi foreslått tusen ganger, også i privat forslag der byrådspartiene har vært enige. Jeg er glad for at byrpdet endelig tar til vettet og lager en vaktmesterordning som andre har vist virker, sier Svs Oddny Miljeteig.

Hun viser til at både Voss og Trondheim kommune har i årevis hatt ei ordning med vaktmeister knyttet til hver skole.

– Nå kan faktisk vedlikeholdet av bergensskolene starte forutsatt at flertallet bevilger nok penger. For det er like viktig. En vaktmester må også få gjort jobben sin, påpeker Miljeteig som jubler over at det forhåpentligvis er slutt på å bestille lyspæreskifting.

Også Aps Pål Hafstad Thorsen (Ap) er fornøyd med byrådets forslag

– Nå håper vi at byrådet setter av penger til omorganiseringen som opposisjonen har etterlyst i flere år. Røssland gir med dette rektorene et politisk løfte om ikke å måtte håndtere skolebyggene, sier Hafstad Thorsen.

Samtidig som Ap-politikeren skryter av byrådet, er han tydelig på at dagens vaktmesterordning har vært en dyrekjøpt lærepenge.

– Hadde vi hatt egen vaktmester på fulltid på hver enkelt skole, tror ikke jeg vi hadde hatt det skoleforfallet som vi ser i dag, sier han.

– EN STOR LETTELSE

Rektor ved Sælen skole, Lisbet Morland, tror den nye vaktmesterordningen vil være en lettelse for mange rektorer.

– Det er jo rektorene som har hatt ansvar for å melde fra når et vindu er ødelagt eller en lyspære har gått. Jeg har brukt ganske mye tid på å administrere og følge opp vedlikehold og drift ved skolen. Mer tid til det pedagogiske vil komme både ansatte og elever til gode, tror hun.

– Å ha en person som har ansvaret til en hver tid vil bety mye. I dag har vedlikeholdsansvaret vært for fragmentert, sier Morland.

Saken om omorganisering av vaktmestertjenesten skal opp i bystyret for endelig avgjørelse.

Kommentarer til denne saken