Gå til sidens hovedinnhold

Ble nektet å annonsere

Artikkelen er over 13 år gammel

Studentavisen Studvest nektet organisasjonen "Med Israel for fred" å annonsere i avisen.

"Med Israel For Fred" (MIFF) ble denne uken nektet å rykke inn en annonse i avisen Studvest. Annonsen hadde følgende tekst:

”Gratulerer med dagen Israel! I dag, 14. mai, feirer den moderne staten Israel 60 år. Med Israel for fred ønsker den jødiske staten lykke til med jubileet. Se www.miff.no og www.israel60.no”.

GAV BEGRUNNELSE: Det var ansvarlig redaktør Pia Martine Wold som tok avgjørelsen om å ikke sette annonsen på trykk.

"Hun valgte da å bryte en juridisk bindende avtale som avisens annonseavdeling hadde inngått med MIFF", sier MIFF i en pressemelding.

- Begrunnelsen for å nekte annonsen på trykk, var at redaktøren fryktet at ”annonsens form og ordlyd lett kan mistolkes av leserne våre til å tro at Studvest har tatt et politisk standpunkt i en svært betent konflikt”, skriver MIFF videre.

MIFF mener at denne argumentasjonen er uholdbar, og et alvorlig angrep på ytringsfriheten.

- En avis hefter ikke for synspunkter som fremmes gjennom betalt annonseplass. Budskapet i annonsen er at Israel har rett til å eksistere, og dette er noe til og med Yassir Arafat uttalte at han aksepterte. Den viktigste forutsetningen for Osloprosessen var som kjent Arafats lovnad om å anerkjenne Israel, heter det i pressemeldingen.

Redaktør i Studvest, Pia Martine Wold, sier til BA at avisen valgte å takke nei til annonsen fordi Studvest ønsker å være politisk uavhengig.

- USAKLIG: - Jeg synes det er veldig usaklig å trekke inn ytringsfrihet her. Det er enher redaktørs ansvar å avgjøre hva som skal på trykk, og i denne situasjonen valgte vi å takke nei. Problemet er ikke annonsen i seg selv, fra den organisasjonen, men den ordlyden som annonsen har, og det rom for fortolkning som den gir.

Wold viser her til Studvest sine statutter, som forplikter avisen til å være politisk uavhengig.

- Vi er redd for at det skal tolkes som om Studvest har tatt et politisk standpunkt i en konflikt som svært mange har sterke følelser for, sier Wold.

Hun presiserer at hun har rådført seg med andre i Studvest-ledelsen før hun tok beslutningen. Til den "juridisk bindende avtalen"som MIFF henviser til, sier hun følgende:

- Å snakke om en juridisk avtale med annonseavdelingen er å blåse saken opp. Vi har én annonseselger i Studvest, som jobber 30%, og alle annonseavtaler som blir gjort per telefon skal godkjennes av meg. Annonseselgeren har ikke personlig ansvar for det som kommer på trykk. Det er mitt ansvar som redaktør, sier Wold til BA.