Lisbeth Iversen får gå av, men erstatteren Dag Inge Ulstein må vente til midten av juni med å bli byråd.

Bakgrunnen er at «det ikke har lykkes å få gjennomført og registrert flytting i folkeregisteret før dagens bystyremøte».

– Det har ikke vært mulig å gjennomføre flytting i henhold til de krav som stilles til folkeregistrert adresse for Ulstein og hans familie. Derfor velger vi å vente til junimøtet i bystyret med valg av ny byråd. Frem til dette vil helsebyråd Hilde Onarheim fungere som settebyråd, sier byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding.

Ulstein har søkt folkeregisteret om flytting uten familien, men det lot seg ikke gjøre.

– Jeg ønsker at flyttingen skal bli en så god overgang som mulig for min familie, og da lot det seg ikke gjøre å gjennomføre flyttingen for hele familien på så kort tid. Nå får barna avsluttet skolesemesteret i Fjell, og vi bruker tiden frem til junimøtet i bystyret til å gjennomføre flyttingen, sier Dag Inge Ulstein.