I juni 2011 startet Oslo kommune, Oslo politidistrikt og andre hjelpeorganisasjoner et målrettet arbeid mot det åpne rusmiljøet i byen.

Inspirert av studieturer til byer som Frankfurt, Zürich, Wien, Amsterdam og Paris, satte de i gang et prosjekt for å få bukt med byens åpne ansamlinger av rusmisbrukere, særlig rundt Jernbanetorget og nedre del av Karl Johans gate.

10 000 BORTVISNINGER

– Vi har nulltoleranse for kjøp, salg og bruk av rusmidler på åpen gate, og vi hadde cirka 10 000 bortvisninger i fjor. Majoriteten av disse dreier seg om rusbruk, og mange av disse kunne vært straffesaker, sier Kåre Stølen, bergenser og stasjonssjef ved Grønland politistasjon.

– Vi har 40 stillinger dedikert utelukkende til dette arbeidet. I tillegg har vi spesialstyrker som hestepatruljen, hundepatruljen og trafikkseksjonen som kan bistå ved behov, sier Stølen.

Han påpeker at det er snakk om et langvarig prosjekt, og at ting ikke løser seg over natten.

– Konklusjonen fra studieturene til fem av Europas storbyer, er at vi må ha politisk enighet. Kommunen, politiet og alle de frivillige organisasjonene må dra i samme retning. Nå har vi møter hver 14. dag for å evaluere det vi gjør. Vi ser allerede fremskritt, men det kommer til å ta tid. I Frankfurt tok prosessen åtte-ni år. Målet er å få det åpne rusmiljøet vekk, sier Stølen.

Han vil karakterisere prosjektet som en suksess.

VIL HA STASJON I PARKEN

– Situasjonen nå og tidligere er som natt og dag, sier han.

Bergenspolitiet har også en handlingsplan mot åpne russcener i Bergen. De vurderer nå å sette opp en bemannet midlertidig politipost i Nygårdsparken.

– Vi følger opp handlingsplanen mot åpne russcener. Her samarbeider vi blant annet med kommunen. I 2013 skal vi fortsette å aksjonere mot Nygårdsparken. Da med særlig vekt på å slå ned på salg av narkotika, men også åpenlys bruk, sier stasjonssjef Olav Valland ved Bergen sentrum politistasjon.

Et av tiltakene som vurderes er altså å sette opp en midlertidig politipost ved eller i Nygårdsparken. Antakeligvis vil dette være en større bil, lignende de bodene Oslo-politiet har utplassert ved Jernbanetorget og den amerikanske ambassaden i Oslo.

– Dette er et av alternativene vi diskuterer, men dette vil koste penger, så en avgjørelse på dette blir tatt når det endelige budsjettet er klart i februar, sier han.

ANNEN TILNÆRMING

Valland sier at det er flere argumenter for en slik politipost.

– Politiets tilstedeværelse fører til mindre kriminalitet. Det gjelder over alt, også Nygårdsparken.

Valland følger med på Oslo sin tilnærming til de åpne russcenene, men påpeker at situasjonen i Oslo er annerledes enn i Bergen.

– Vi må ha en annen tilnærming. Den store åpne russcenen i Oslo ligger midt i byen, det gjør den ikke her. Et aspekt vi må ta med er at hvis vi aksjonerer i Nygårdsparken slik de har gjort mot Jernbanetorget i Oslo, kan rusmiljøet dukke opp andre steder i sentrum, mener Valland.

– ER EN SUKSESS

Rekrutteringen til rusmiljøet har gått ned, sier Børge Erdal, leder i Uteseksjonen i Oslo.

Erdal sier at det han kaller sentrumssamarbeidet har bidratt til å løse opp det åpne rusmiljøet i Oslo.

– Før vi satte i gang denne innsatsen, kunne vi ha ansamlinger på mellom 100 og 130 rusmisbrukere. Nå snakker vi om at det er mange personer hvis det er over 30, sier Erdal.

Erdal mener at prosjektet har minsket nyrekrutteringen til rusmiljøet.

– Sånn som det er nå er det høyere terskel for å gå inn i det åpne rusmiljøet for å kjøpe og selge narkotika, særlig for dem som er utenbys fra eller har en løsere tilknytning til Oslo. Den økte tilstedeværelsen fra politiet senker også nivået av vold og trusler, sier Erdal.

– VIRKER MOT SIN HENSIKT

Arild Knutsen, leder for foreningen for en human narkotikapolitikk, er langt ifra like positiv til prosjektet.

Han mener at politiets aksjoner krenker de narkomane og øker deres følelse av å stå på siden av resten av samfunnet.

– Det virker mot sin hensikt. Miljøet blir spredt over et større område, og det gjør det lettere for unge å ta kontakt med miljøet, mener han.

Det er Erdal uenig i.

– Uteseksjonen oppsøker like mange av brukerne som tidligere, men det er færre nye ansikter, og vi gir faktisk flere oppfølging, sier Erdal.

Han viser til at mens de registrerte 730 nye personer i rusmiljøet i 2010, er tallet for 2012 kun 436. Antall registrerte rusmisbrukere som Uteseksjonen i Oslo har vært i kontakt med, er om lag det samme. De tre siste årene har antallet ligget på cirka 1900 personer årlig.

– Bortvisning blir som oftest brukt istedenfor arrestasjoner og forelegg, og vi opplever heller at politiet har lagt seg på en mykere linje enn tidligere. Vi ser jevn tilstedeværelse av synlig politi ute over tid, mer dialog med brukerne og opplever at politiet er lydhøre for tilbakemeldinger. Det skal politiet ha ros for, sier Erdal.