Byrådet sier ja til blokker på Bellevue

Slik ser En til en arkitekter for seg at leilighetene på Bellevue skal se ut. ILLUSTRASJON: MIR

Slik ser En til en arkitekter for seg at leilighetene på Bellevue skal se ut. ILLUSTRASJON: MIR

Vil bygge to blokker med til sammen 16 leiligheter i Fjellsiden.

DEL

I januar i fjor raste naboer i Fjellsiden etter at fagetaten sa ja til å bygge to blokker i den etablerte villabebyggelsen på Bellevue.

– Jeg føler meg sviktet av kommunen i denne saken. De finner alltid en god grunn til å fravike egne vedtak mens vi må leve med den utryggheten økt rasfare medfører, sa nabo Rune Jensen til BA i fjor.

Etter en lang politisk behandling, slutter nå også byrådet seg til fagetatens anbefaling, og i en innstilling til bystyret foreslår de å vedta planene om utbyggingen.

Planene går på å bygge to blokker med til sammen 16 leiligheter. Prosjektet har en byggehøyde på 18 meter og en fasadelengde på 30 meter.

Dette blir vedtatt i byrådsmøtet neste torsdag. Videre er det bystyret som skal vedta reguleringsplanen. Også komite for miljø og byutvikling skal avgi sin innstilling i saken.

Sa nei i 2005

I 2005 ble et lignende byggeprosjekt søkt om. Dette ble ikke godkjent, da plan- og bygningsetaten mente at den planlagte bebyggelsen brøt med føringer i kommunedelplanen. Likevel mente de at det ikke var store endringer som måtte til for å få prosjektet godkjent.

De nye eierne, Fjellsiden Vest AS og Bellevue Markhus Holding, sendte i 2013 et nytt forslag.

I et notat fra fagetaten etter denne søknaden, erkjente de at prosjektet bryter med flere punkter i kommunedelplanen og var tydelig på at plansaker som handler om fortetting noen ganger er svært krevende. Fagetaten stiller seg likevel positiv til forslaget.

– I denne saken har vi prøvd å balansere ønsket om fortetting opp mot nærmiljøets interesser og føringene i gjeldende planer, skriver fagetaten.

Kommunen legger vekt på at det er et bygg av «vår» tid, med høy kvalitet på arkitektur og materialbruk.

– Fagetaten har forsøkt å balansere ønsket om fortetting opp mot nærmiljøets interesser, står det i notatet.

Artikkeltags