I Bergen økte prisen med 0,5 prosent, noe som er en normal utvikling for mai, ifølge administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

De siste tolv månedene har prisene steget 2,5 prosent i Bergen.

I Norge falt boligprisen i mai

Boligprisene i Norge falt 1,1 prosent i mai. Justert for sesongvariasjoner falt prisene 0,7 prosent, viser nye tall fra Eiendom Norge.

Eiendom Norge peker på at det har vært en sterk vekstperiode i boligmarkedet i lang tid, og spesielt i Oslo-området. Markedet har imidlertid vært i endring den siste tiden. Det var derfor knyttet ekstra stor spenning til mai-tallene.

En nominell nedgang på 1,1 prosent og en nedgang på 0,7 prosent korrigert for sesongvariasjoner betyr at prisutviklingen i mai er den svakeste maimåneden siden 2007.

– Det var en overraskende svak mai måned. Vi må tilbake til oktober 2015 for å få en svakere måned i nominell utvikling, sier administrerende direktør Christian Vammerfold Dreyer i Eiendom Norge.

Sunnere i Bergen

– Utviklingen er som ventet. Og den er sunnere i Bergen enn i Oslo, sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret til BA.

Han tror ikke markedet i Bergen lar seg påvirke av dramatikken i Oslo.

– Boligprisene i Bergen fortsatt vil øke moderat. Jeg antar at prisen samlet sett vil ha gått opp med 2,5 til 3,0 prosent ved nyttår, kanskje mer, sier Øye.

Han roser Bergen for å ha en tydelig strategi i utvikling av byen.

Tydelig strategi

– Ikke minst gjelder dette fortetting. Der har også byrådet vært svært tydelige på hva man ønsker. Også Oslo burde utviklet en strategi for dette, sier han.

Øye sier Bybanen i stor grad vil endre befolkningsstrukturen og hvor folk bor.

– Det blir spennende på se hvilke knutepunkt langs Bybanen som vil bli mest populære, sier Øye.

Knutepunktene

Hvor bør folk kjøpe?

–  De gamle sentrumsstrøkene i sentrum vil alltid være populære, men dersom boligkjøperne har en horisont på tre til fem år med  kjøpet, tror jeg også det vil være lønnsomt å kjøpe på knutepunktene langs Bybanen, sier Øye.