DNB spår vekst i boligprisene i Oslo og Bergen

Til tross for at Obos-prisene falt i Oslo i april, tror Terje Buraas i DNB Eiendom på en prisvekst  i tallene som offentliggjøres mandag. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Til tross for at Obos-prisene falt i Oslo i april, tror Terje Buraas i DNB Eiendom på en prisvekst i tallene som offentliggjøres mandag. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Av

DNB venter en vekst i boligprisene i april i både Oslo og Bergen.

DEL

[Nettavisen]: Kl 11 mandag offentliggjør Eiendom Norge boligpristallene for april. Marstallene viste en oppgang på 0,7 prosent til rekordhøye nominelle nivåer. Korrigerer man får det som er en normal utvikling i måneden, var det en sesongjustert oppgang i boligprisene på 0,3 prosent.

Leder av DNB Eiendom, Terje Buraas, peker på at april har vært preget av påsken. Omsetningen av boliger har derfor vært betydelig lavere, og i slike måneder er det vanskeligere å spå boligprisene.

Bra trøkk

– Men vi opplever fortsatt bra trøkk i eiendomsmarkedet over hele landet og godt besøkte visninger. Boligene selges ofte over prisantydning, noe som gjør at vi forventer at boligprisene vil fortsette å øke også i denne måneden, sier Buraas.

– Når det gjelder de store byene, forventer vi en flat prisvekst for Trondheim og Stavanger, mens vi vil se vekst i Bergen og Oslo. I Oslo ser vi nå et høyere aktivitetsnivå og større betalingsvilje, fortsetter han.

Men Obos meldte nylig om et overraskende prisfall i april på 2,1 prosent for sine bruktboliger i Oslo. På landsbasis falt brukte Obos-leiligheter med 1,6 prosent i foregående måned. Obos har ifølge DNB normalt ca. 5 prosent av totalmarkedet.

Avviker

– Vi har basert våre prognoser på egen portefølje, og dette avviker med våre tall, som viser pluss. Men vi skiller ikke på borettslagsleiligheter og selveierleiligheter. Det kan være at borettslagene er ned, mens den andre halvparten er mer opp enn det borettslagsleilighetene er ned i vår portefølje, sier Buraas.

Han påpeker at det nå er et særlig godt marked for leiligheter, og det gjelder også i prisklassene som ligger over gjennomsnittsleilighetene.

– Vi spådde allerede i fjor at det ville bli press på leiligheter i Oslo på grunn av lav utbyggingstakt, og det er kanskje det vi ser tendenser til nå.

Fryktet

– Det som peker seg ut, er at det er stor prisvekst på leiligheter, rundt 5 prosent. Det gjenstår jo å se hva de endelige tallene viser, men vi tror dette kan være starten på det vi har fryktet, prispress som følge av manglende utbygging, sier Buraas. 

Han mener likevel at boligmarkedet i Norge over lang tid har vært svært velfungerende. Det er fortsatt god tilgang på objekter ute i markedet, men samtidig er det også mange om beinet. Og det norske boligmarkedet er fortsatt prissensitivt. Boliger som ikke prises riktig, blir ofte liggende lenge.

– Vi har allerede sett at vårsesongen er i gang, og da blir det normalt stort trykk i boligmarkedet. De gode objektene går fort, og gjerne etter første visning.

Velfungerende

Adm. direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge sier til hjemmesidene at så langt i år har boligmarkedet har vært stabilt og velfungerende.

– Forrige måned nådde boligprisene det høyeste indeksnivået vi har målt. Det blir derfor spennende å se hvordan markedet har utviklet seg i april, sier Dreyer.

Artikkeltags