Bompengekassen er mye fullere enn planlagt

Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Mange bilister og lave renter kan forhindre økning i bompenger.

DEL

Lave renter og langt flere biler enn beregnet gjør at Bybanen til Flesland og Ringvei vest er nedbetalt mye tidligere enn i 2025.

Denne uken gikk det frem at Bybanen til Åsane sannsynligvis vil koste et sted mellom 7,8 og 11,1 milliarder kroner. Situasjonen for Bybanens del ble ikke mindre uklar av det.

Les her: Fagetaten og byrådets favoritt ble to milliarder dyrere

Nå råder politikkens logikk:

  • Byrådet brukte anledningen til å forkaste tunnelløsningene som blir opptil tre milliarder kroner dyrere enn å legge Bybanen i dagen. Oppgitt årsak: Dette vil føre til høyere bompenger, og er en dårlig Bybane.
  • Frp brukte anledningen til å så tvil om det i det hele tatt er vits i å bygge banen til Åsane. Oppgitt årsak: Dette vil føre til høyere bompenger.
  • Tunnelforkjemperne hakket på fagetatens prisestimater, som var mye lavere, og sto fremdeles på sitt. Oppgitt årsak: En Bybane langs Bryggen er så fælt at det må unngås uansett.

ÅSANEFOLKET HAR BETALT

Om et par år har man bygget Bybanen til Flesland ferdig. Det bilistene betaler bompenger for i dag er Ringvei vest og Bybanen, samt en rekke mindre – men samlet sett store – vei-, gang- og sykkelinvesteringer.

Byggingen av alt dette er ferdig i 2017, anslagsvis, og planen var altså at man nedbetalte dette frem til 2025.

Men bilistene har ikke holdt seg unna veiene i den grad man trodde da bompengene ble doblet i juli 2013. Trafikknedgangen er svært liten.

Det gjør at inntektene i bompengeprogrammet er nesten doblet. I selskapsstyret har det blitt snakket om 800 millioner kroner inn i kassen per år. Og det har vist seg at rentene er på et utrolig lavt nivå i forhold til det man budsjetterte med.

I budsjettet opererte man med 4,5 prosent rente. I realiteten er den på 2,16 prosent. Bare på dette området har man spart 1,25 milliarder kroner i renter, holder renten seg lav fremover.

Slik er det all grunn til å tro at Bybanen og alt det andre som bygges nå er nedbetalt lenge før 2025.

–Dersom trafikken ikke går ned og renten ikke går mye opp, er det riktig, sier styreleder i Bergen bompengeselskap Inge Reidar Kallevåg til BA.

STATLIG MEDVIRKNING

Bare rentebesparelsen kan gi et par års hurtigere nedbetaling. Det sies nå, fra de fleste politiske hold, at staten skal betale om lag halvparten av Bybanen til Åsane.

Si at staten betaler halvparten av det rimeligste Bybane-forslaget. Da vil bilistene i Bergen måtte ut med 7,3 milliarder kroner for den aller dyreste Bybanen, den til 11,1 milliarder kroner. De slipper unna med 3,9 milliarder kroner dersom politikerne velger den rimeligste.

– Er ikke dette nesten uansett mulig å løse gjennom å bare øke innkrevningsperioden?

– Jo, dersom det er politisk vilje til å øke perioden med bompenger. Men det skal ikke styret mene noe om, sier Kallevåg til BA.

NEDBETALT PÅ 5-6 ÅR

Dersom inntektene er på 800 millioner kroner i året, vil den «rimeligste» varianten til Åsane være nedbetalt på 5–6 år. Den dyreste vil ta om lag dobbelt så lang tid.

Geir Dale i Ap sier etter å ha lest BAs opplysninger at det blir skremselspropaganda å true med økte bompenger.

– Problemene med penger er ikke så store som byrådet vil ha det til. Dessuten er det jo slik at vårt alternativ med tunnel i Peter Motzfeldts gate ikke er mye dyrere enn Bybanen over Bryggen, sier Dale.

Byråd Filip Rygg (KrF) minner om at Bybanen er litt etter budsjett, samt at et veiprosjekt er overskredet.

– Dessuten er ikke bymiljøtunnelen fullfinansiert. Men samlet sett er man i rute, verken fra eller til, mener han.

– Tror du man kan komme seg til Åsane og Fyllingsdalen uten å øke bompengene?

– Ikke per dags dato, men med edruelighet og et lavere byggetempo kan man klare det. Staten spiller uansett en nøkkelrolle her, sier Rygg.

Artikkeltags