Bompengekrangel i Åsane

«Aksjonskomiteen Nok er nok» inviterte til omfattende valgdebatt.