Disse partiene kjemper om bomvelgerne

Partiet etter parti har heist bompengeflagget. Dette er alle mulighetene du har til å stemme mot bompenger.