Fengselsansattes bruk av innsattes arbeidskraft skal granskes

Ved Hustad fengsel utenfor Molde har det i mange år vært vanlig at de innsatte jobbet på gårder i nærmiljøet.

Ved Hustad fengsel utenfor Molde har det i mange år vært vanlig at de innsatte jobbet på gårder i nærmiljøet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Etter flere tilfeller hvor fengselsansatte har benyttet innsattes arbeidskraft til private formål er det satt i verk en landsdekkende gransking.

DEL

– Det er velkjent at det har vært noen saker hvor ansatte har benyttet seg av innsattes arbeidskraft til egne private formål. Det er grunn til å tro at det har funnet sted uheldige forhold som ikke er i samsvar med vårt regelverk, sier konstituert direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet til VG.

BA har en rekke artikler rettet søkelyset mot forholdene i kriminalomsorgen.

Sandlie sier de fem fengselsregionene er bedt om å rapportere om eventuelle forhold det bør ryddes opp i. Bakgrunnen er sakene som allerede er oppdaget ved «et par fengsler», samtidig som direktoratet ønsker å forsikre seg om at alt er i orden.

Les også: Sa ifra – fikk sparken

Landets fengsler er blant annet bedt om å granske hvilke rabatter som er gitt ansatte som kjøper produkter og tjenester fra arbeidsdriften. Grensen er 15 prosent, men det spørres om det likevel er fengsler som opererer med høyere prosentsats.

I tillegg er fengslene bedt om å svare på om det forekommer bruk av maskiner, biler og utstyr som tilhører fengslene, om ansatte benytter innsatte til privat næringsvirksomhet og om de innsatte får lønn eller kun dagpenger i tilfeller hvor de jobber for private, om det er tjenester og produkter som eksklusivt tilbys ansatte samt om det er inngått avtaler med eksterne leverandører om rabatter til ansatte.

Svarfristen er i månedsskiftet august/september.

Les også: Dette er saken

– Forsøkte å skjule det som hadde skjedd

Forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud, sier til BA at de er veldig glade for at KDI nå setter i verk gransking av fengselsansattes bruk av innsattes arbeidskraft.

– Dette skjer på bakgrunn av de varslene vi har sendt på forhold i region vest, sier Svenkerud.

BA har blant annet omtalt en praksis ved Hustad fengsel utenfor Molde hvor innsatte jobbet på en ansatts gård. Denne praksisen ble slått hardt ned på av KDI. Nå har de altså bestemt seg for at hele kriminalomsorgen skal granskes.

Les også: Fanger ble sluppet fri for å jobbe

– Det vi så i region vest var at ledelsen heller enn å ta tak i den uheldige praksisen, valgte å forsøke å skjule det som hadde skjedd. I region sør har vi sett en helt annen praksis i lignende saker som har blitt avslørt. Der har man tatt tak i en ukultur og fått bukt med den, sier Svenkerud.

Han er svært opptatt av at kriminalomsorgen forvalter et samfunnsoppdrag. Det mener han de må gjøre med troverdighet, og uten å ha noe å skjule.

– Nå er jeg frittalende, men jeg mener at de som ikke står for transparente holdninger, men som ser gjennom fingrene på at de innsatte blir utnyttet eller ansatte beriker seg selv, de har ikke noe i denne etaten å gjøre, sier Svenkerud til BA.

Artikkeltags