Mens de slukket brannen, fikk de beskjed om at en hund var savnet

Brannvesenet fant hunden bevisstløs under en seng. Akkurat i tide.