Her øver de på brann i tunnel

«Én person er fastklemt i en el-bil som har kollidert med tunnelveggen i Eikåstunnelens sørgående løp. Det er røykutvikling fra bilen.»