Storkontroll på byens utesteder

– Det tar lengre tid å evakuere folk med skyhøy promille, påpeker Arne Rødberg, overingeniør i Bergen brannvesen.