Gå til sidens hovedinnhold

Breiviks forklaring kan ikke filmes

Artikkelen er over 9 år gammel

Det har retten bestemt.

Oslo tingrett tillater ikke mediene å filme Anders Behring Breiviks forklaring i rettssaken mot ham som starter i april. Men han får svare på skyldspørsmålet for åpent kamera.

Tingretten besluttet fredag rammene for hva som kan overføres direkte fra terrorsaken. Åpningen av rettssaken, hvor Breivik må svare på hvordan han stiller seg til påtalemyndighetens tiltale, kan overføres for åpne kameraer og mikrofoner. Det samme gjelder opplesningen av navn og personopplysninger på den tiltalte.

Partenes innledningsforedrag kan også kringkastes, det samme gjelder for de avsluttende prosedyrene. Sendere vil retten også ta stilling til om de sakkyndiges forklaringer kan overføres.

– DÅRLIG SAMSVAR

Verken Breiviks egen forklaring eller de fornærmedes vitnemål kan derimot overføres direkte.

– Retten bemerker i forlengelsen av dette at det er i dårlig samsvar med straffesakens formål å kringkaste forklaringen fra en tiltalt hvis uttalte motiv med de påtalte handlinger nettopp skal ha vært å skape publisitet om sitt budskap, skriver tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen i begrunnelsen.

Hun mener også at hensynet til de fornærmede vier tungt når beslutningen om å nekte overføring av Breiviks forklaring fra retten ble tatt.

SKJERME UNGE

Innledningsvis skriver dommeren at rettssaken vil innebære at mange grufulle detaljer blir gjort kjent. Det vises til at Senter for krisepsykologi, som på oppdrag fra Helsedirektoratet har gitt råd om de berørtes forhold til rettssaken, har frarådet at personer under 16 år bør være til stede under rettssaken. Heller ikke unge mellom 16 og 18 år bør være til stede med mindre de er sammen med foreldre.

Dersom rettssaken skulle overføres i sin helhet, ville unge kunne bli eksponert for de brutale detaljene uten at de var sammen med foreldrene.

– Retten legger til grunn at en slik eksponering vil kunne gi psykisk reaksjoner, og for noen også kunne være direkte skadelig, skriver Arntzen.

Når Oslo tingrett har mottatt påtalemyndighetens bevisoppgave, vil det bli tatt stilling til om forklaringen fra profesjonelle aktører som politietterforskere eller andre kan overføres.