Gå til sidens hovedinnhold

Bruker 80 årsverk på å ringe etter vikarer

Artikkelen er over 13 år gammel

- Vi må rett og slett skjerpe oss, sier finansbyråd Christine B. Meyer om kommunens vikarbruk.

I løpet av ett år har Bergen kommune doblet bruken av private vikarbyråer. Finansbyråd Christine B. Meyer er bekym ret.

Rundt regnet er det 100 vikarbyrå-ansatte på jobb i Bergen kommune hver eneste dag.

- Hadde sykefraværet økt markant, så hadde jeg hatt en god forklaring, men sykefraværet har vært ganske stabilt, konstaterer Meyer.

TREDOBLET: I 2006 leide Bergen kommune inn vikarer fra private vikarbyråer for 27 millioner kroner. I 2007 var tallet 51 millioner. Går en tilbake til 2005 brukte kommunen bare 15 millioner kroner på eksterne vikarer. På to år vikarbruken blitt over tredoblet.

- Dette er noe vi må gå nærmere inn i, for det er ikke noen villet politikk fra kommunens side, sier finansbyråden til BA.

Hun mener at kommunen må se på hvordan den rekrutterer og pleier sine ansatte.

- Økningen i vikarbruk peker tilbake på oss selv. Kommunen må bli en mer attraktiv arbeidsplass. Vi må rett og slett skjerpe oss, sier Meyer.

INTERNT: Tallene Meyer har fått viser at det i all hovedsak er innenfor eldre og omsorg samt skole og barnehage at vikarbruken har økt.

- Innenfor omsorgssektoren bruker vi alene 32 millioner og innefor oppvekst 15 millioner. Vi kan også se at noen enheter bruker langt mer vikarer enn andre, sier Meyer.

Kommunen har nylig reforhandlet avtalene med de eksterne vikarbyråene, og har redusert enhetskostnadene med mellom 15 og 20 prosent.

- Det var det første vi måtte gjøre, men nå må vi se på de interne forholdene, sier Meyer.

HALV MILLIARD: Men vikarbruken i kommunen er langt større enn det som blir kjøpt inn fra eksterne firma.

Ifølge Meyer bruker kommunen totalt en halv milliard kroner på vikarer.

Hun understreker at kommunen alltid vil være avhengig av fleksibiliteten vikarer gir.

- Men omfanget er noe vi må få kontroll på. Anslag vi har gjort, viser at kommunen bruker 80 årsverk årlig bare på å ringe etter vikarer, sier Meyer. Hun påpeker også at dette ikke bare er snakk om kostnader.

- Dette handler også om tjenestetilbudet vi gir, spesielt innefor eldreomsorgen. Når brukerne stadig møter nye ansatte, kan det skape utrygghet, sier Meyer.