Brødrene Anders (25) og Bjørnar (23) Neteland, på internett kjent som Neteland productions, lager fiskefilmer fra Vestlandet, hovedsaklig fra elver i Sunnfjord, Vosso, Bolstadelven (nedre del av Vosso) og Lærdalselven.

Se video fra sistnevnte lenger ned i artikkelen.

De to brødrene har fisket siden de var små, og lærte seg å fiske med flue i elven Nausta i Naustdal, hvor de fremdeles ofte drar for å fiske.

– Om sommeren er det stort sett laksefiske det går i, ja, sier Anders Neteland.

– I fjor fisket jeg vel rundt 90 døgn mellom 1. juni og 15. september, fortsetter han.

FANG OG SLIPP

De to fisker utelukkende med flue, og er svært opptatt av at fisken de fanger skal settes ut igjen.

– Vi lever og ånder for fang og slipp. Det er ikke lenger slik som det var i gamledager at du bare kan gå til elven og forvente å ta med en laks hjem, sier Anders.

Han har imidlertid forståelse for at folk ønsker å ta med seg fisk fra elven.

– Da må det gjøres på en fornuftig måte med en form for kvoteuttak fra elven og direktiver, så man ikke beskatter truede laksestammer, sier han.

SMÅ KROKER

Brødrene bruker nærmest utelukkende såkalte tubefluer, som gjør det enkelt å variere hvor store krokene skal være.

– Dersom man fisker med store kroker, er det svært lett for å skade laksen slik at den ikke kan settes ut igjen. Vi bruker derfor kroker ned i størrelse 13 til 15, som er svært lite. Det fungerer som bare det, sier han.

Nylig fanget han en enorm hunnlaks i Vosso, som målte 121 centimeter. Dette tilsvarer en vekt på 18-19 kilo. Dette var også ny rekord for 25-åringen.

– Vi veier stort sett aldri fisken vi får, for da tar det lenger tid å få den tilbake i elven. Vi måler den og slipper den ut igjen. Er laksen én meter lang, veier den cirka ti kilo, sier Neteland.

– EN DEL TUSEN

Laksefiske er ikke gratis, men prisene varierer veldig. Enkelte steder kan man kjøpe eksklusivt fiske, slik at man er alene i elven, og må bestille lang tid i forveien.

Andre steder er det rimelige fiskekort som selges til alle. Anders Neteland forklarer at de benytter seg av begge deler, både billige og dyre fiskeplasser.

– Hvor mye penger jeg bruker, er jeg usikker på, men det går nok en del tusen ja. Når man reiser rundt hele tiden og fisker, blir det jo litt penger, men jeg har valgt å spare resten av året for å få råd til dette, sier han.

Høst, vinter og vår kombinerer han studier med jobb som skiinstruktør for å tjene nok penger til å kunne fiske hele sommeren.

– I tillegg er vi jo også litt heldige, for vi får fiske gratis noen steder i Sunnfjord, hvor vi er med og gjør litt i elveeigarlaget og så videre, sier han.

FAVORITTPLASSER

Det er fiske etter storlaksen i Lærdal som først blir nevnt på spørsmål om favorittplasser.

– Lærdalselven tidlig i juni er utrolig kult. Det samme er Nausta i Naustdal, men der fisker vi med lette enhåndsstenger, for det er stort sett smålaks der. I tillegg er jo selvfølgelig Vosso og Bolstadelven fantastiske flueelver, sier han.

Under kan du se brødrenes video fra Lærdal i 2013.

SLITER MED HØY DØDELIGHET

Siden 2012 har det vært bedrevet såkalt forskningsfiske i Bolstadelven og Vosso. Fangstene har vært gode, men det er problemer som gjør at elven ikke kan åpne for normalt laksefiske ennå.

– Det meste av fisken som tas, er kultivert fisk, altså fisk vi har satt ut i elven. Det ser lyst ut for den kultiverte fisken, men det er veldig lite fisk som klarer seg på egenhånd. Det er altfor høy dødelighet når fisken skal ut i fjorden og havet, sier Geir Ove Henden ved Voss klekkeri.

Lakselus får deler av skylden, men Henden sier det ikke kan være hele årsaken.

Han forteller at det har blitt gjennomført en telling av smolten (lakseunger) som går ut av elven for å se hvor mange som klarte seg.

– Over 80 prosent av fisken døde før de var kommet til Stamnes, og det er altfor mye. Vi vet foreløpig ikke hvorfor, sier Henden.

– Er dette et problem som er unikt for Vosso?

– Akkurat at de dør i de indre fjordene kan være noe spesielt her ja. Det går mye bedre med elvene i Sognefjorden, som Lærdalselven og Nærøydalselven. Fisken her klarer seg i større grad, selv om også den har en lang vandring i fjorden for å komme ut i havet, sier Henden.

SLEPT SMOLTEN UT I FJORDEN

I tidligere år har laksesmolten blitt slept ut til Arna og i noen tilfeller enda lenger, og da sier Henden den har klart seg ganske godt.

– Mye av fisken som blir slept så langt ut kommer tilbake, og det er veldig bra. Likevel er laksen i elven avhengig av å klare seg selv, og vi håper villfisken klarer seg bedre de neste årene enn den har gjort til nå, sier Henden.

Store hunnlakser som den Anders Neteland fikk, er et positivt tegn for Vosso. At det blir tatt så store fisker i elven, betyr gjerne at den kommer tilbake for andre gang for å gyte. Så store fisker har også svært mye rogn.

– Det var jo sånne fisker som var i Vosso før i tiden, så det er gledelig. Det har gått i riktig retning, sier Henden.

LÆRDAL

I likhet med Vosso, har Lærdalselven vært stengt i mange år. I 1997 ble elven stengt for laksefiske etter en omfattende behandling av lakseparasitten gyrodactylus salaris.

Parasitten ble oppdaget i vassdraget i 1996.

Elven ble åpnet for sjøørretfiske i 2012, og for laksefiske i 2013. Fangstene har vært gode.

– Så langt i år er det tatt cirka 600 laks, og i fjor ble det tatt 958. Snittvekten var 7,3 kilo, sier leder i Lærdal elveeigarlag, Lasse Sælthun.

Det aller meste som fanges i Lærdal blir satt ut igjen i elven, og det er kun lov til å fiske med flue. Det aller meste som tas her er villaks.

Før Lærdalselven ble stengt, ble det tatt rundt 1.100-1.200 laks her i året, ifølge Sælthun.

– Det ser bra ut i år. Men vi må ta forbehold om at siden det er så mye fang og slipp-fiske, kan samme fisk bli tatt to ganger, sier han.

GYROFRI?

Sælthun kan ikke svare helt på hva planene er på elvene fremover. Årsaken til dette, er at de ikke er hundre prosent sikker på at elven er kvitt lakseparasitten.

– Vi tar ett år om gangen. Vi tok prøver i fjor høst av elven, og disse var negative. Vi skal ta prøver igjen til høsten, og så må vi vente med å legge en strategi for elven til vi får svar på disse prøvene. Men disse to årene vi har vært åpen, har vært veldig fine, sier Sælthun, og forklarer at det er stor pågang i elven.

– Man må bestille i god tid ja. Det er en del som kommer hit og tror det er ledige fiskekort, men alt er dessverre utleid, sier han.

ARNA OG OS

Arnaelven og Oselven er de to mest kjente lakseelvene i Bergens nærområde.

Arnaelven har levert gode fangststatistikker de siste årene, men det har gått tregt så langt i år, med 28 fangede fisk. Elven ble også stengt 14. juli grunnet for lite vannføring. Mye av laksen som tas her er smålaks eller tert, men det tas store lakser også her, som for eksempel John Røkenes` laks i 2012, som veide 15 kilo.

I Oselven har det blitt fanget flere storlaks de siste årene, også i år. I fjor ble det blant annet tatt en laks på 18 kilo her. I år har det blitt tatt en laks på 14,3 kilo her.

Oselven er åpen for fiske fra 15. juni og frem til 15. september.