Tredobling av antall alarmer på Bryggen

Ferske tall viser at antallet utløste alarmer på Bryggesiden har økt fra 66 i årets ni første måneder i fjor, til 247 så langt i år.