Wesselengens Bataljon har holdt til i Arbeiderboligen 12 siden 1981. Bygget fra 1850-tallet har vært brukt av områdets barn og unge siden 1935, da Bergenshusmødrene bygget på huset.

Arbeiderboligen ligger i bakgården til den gamle skolen og politihuset i Ladegårsdsgaten 19.

- VET IKKE HVA DE GJØR
Sistnevnte adresse ble kjøpt for 8,5 millioner kroner i oktober av Bergen Sør Eiendom AS.

Arbeiderboligen 12 har alltid vært en del av Ladegårdsgaten 19 tross forskjellig adresse, og babyen ble kastet ut med badevannet da eiendommen gikk på tvangssalg.

Wesselengen fikk oppsigelse fra de nye eierne 9. oktober. Men buekorpset vil beholde sine lokaler som de jevnlig har opprustet for egne midler.

Når BA tar kontakt med talsmann for Wesselengsguttenes Forening, Jan-Rune Viken, forteller han at de ikke tror kommunen helt visste hva de gjorde før salget.

De har påkjært utkastelsesordren fra Bergen Sør Eiendom.

– Uansett er utfallet forferdelig for buekorpsets del. Vi bestrider oppsigelsen, og mener den er ugyldig. Vår juridiske påstand er at de ikke trenger bygget før de eventuelt har fått byggetillatelse. Det er motparten uenige i, sier Viken.

– Vi tror heller ikke at selskapet virkelig har rett til å kaste oss ut. I våre papirer er det Bergen kommune som kan overta eiendommen.

BØR VERNES
De har sendt en henvendelse til byantikvaren som svarer at de helst ser at bygget til Wesselengens bataljon blir stående som det er.

Viken mener at både deres eget hus og Ladegården 19 bør vernes mot boligbygging.

– Uavhengig av Wesselengens bataljons fremtid i lokalene, mener jeg boligbygging og fortetting her vil ødelegge friområder og den ene lille grønne lungen i Stølen.

Bergen Sør Eiendom har tilbudt Wesselengen Bataljon å kjøpe et rå-lokale i kjelleren, etter at de har revet tilholdsstedet deres.

– Litt spissformulert er ikke vi interessert i å måtte betale nesten en halv million kroner for at de skal rive huset til buekorpsguttene, sier Jan-Rune Viken.

Advokat for Bergen Sør Eiendom AS, Hogne Sandanger hos advokatfirmaet Schjødt AS, forteller at de ikke ønsker offentlig debatt om dette.