– Problemet er at bussene våre tar nedi når de kjører over fartshumper, selv i lav fart, sier driftsplanlegger Frank Arntsen ved Tides verksted på Mannsverk på Landås.

Han forteller at fartshumper i busstraseene lager skader på bussene, både på sidene og under.

– Den vanligste skaden er at motordekselet blir slått av og ligger igjen i gaten, sier Arntzen.

Søndag fortalte BA om at eksplosjonen av fartshumper gjør at bussjåførene frykter for egen helse.

En opptelling hovedverneombudet i Tide har gjennomført, viser at bussene i Bergen kjører over 45 000 fartshumper i løpet av en dag.

KOSTER 10 000 PER BUSS

Det er ikke bare bussjåførene som lider at fartshumpene.

– 50 av våre 180 busser har denne typen skade på motordekselet. Det koster oss om lag 10 000 kroner per buss,.

– Kan dere ikke bare bygge bussene høyere?

– Det er mulig, men i anbudet til Skyss er det spesifisert hvilken type buss vi skal kjøre med. Det er bestemt at vi skal kjøre med lavgulvsbusser med lav inngang og lave gulv. Årsaken er at det skal være enkelt for folk å gå på og av bussene.

LES OGSÅ: - Trafikksikkerheten kommer aller først

Arntzen ser hensikten med fartsdempende tiltak, men synes humpene bør være utformet på en måte som selskapene og bussjåførene kan leve med.

– Fartsputer, altså en betongklump som er gradert ned midt i veien, er mye bedre for store kjøretøy. Fartsputer gjør at hjulene går på utsiden av puten og bussen glir fint over uten noen form for støt, sier Arntzen.

Også ledelsen i Tide ønsker seg fartsputer på en del strekninger.

IVARETAR SIKKERHETEN

– Disse ivaretar sikkerhetsaspektet samtidig som vi unngår de ulempene vanlige humper har for tunge busser, sier kommunikasjonsleder i Tide AS, Kaare Ænes.

Han er enig med at de fartshumpene vi finner på mange busstraseene i dag, ikke er spesielt egnet for lange og tunge kjøretøy.