– Jeg skulle gjerne gjort det, men det kan jeg ikke. Vi vet ikke nok ennå, sier Rygg til BA.

Høyre vedtok på sitt Bybane-møte på Hotell Norge i går, at de gikk inn for tunnel.

Høyre gikk også inn for at Byparken bevares. Areal ved Kaigaten skal tas i stedet fra parkeringsplass og fortau.

– Driver dere med trenering?

– Nei. Vi må legge frem et forslag til Bybane som er gjennomførbart. Et komplisert trasé der vi ikke har oversikt over utfordringene er verre ennå ta seg den tid vi trenger for å finne ut av ting, sier Rygg.

Byrådet skulle legge frem den endelige Bybane-anbefalingen før jul. Nå blir det ikke engang i januar. Heller ikke i februar, trolig. Rygg kan altså ikke svare.

– Er det fagetaten som sier at de trenger mer tid?

– Dette er en vurdering jeg selv og byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen har tatt, sier Rygg.

BA skriver i dag om prisingen av tunnelalternativet, som innebærer 2,7 mrd i økt byggekost dersom Høyre og Ap får det helt som de vil.

KAOS?

Rygg bekrefter at mye av problemstillingene har med finansieringen av Bybanen å gjøre. De må bygge på en måte som gjør at de har penger til å bygge videre til Haukeland og Fyllingsdalen når de er ferdig til Åsane, uten å måtte innføre skyhøye bompengetakster.

– Er det et kaotisk bilde?

– Det er spennende og komplisert, sier Rygg.

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Harald Schjelderup undrer seg over byrådet.

– Det virker som byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen og byråd FIlip Rygg frem til nå ikke har tatt høyde for at bybanetunnel i sentrum kan få flertall. Det er jo litt underlig, sier Aps gruppeleder Harald Schjelderup.

– DETTE ER DET RENESTE TØV!

Bystyrerepresentant Roger Valhammer (Ap) koker på Twitter etter nyheten om utsettelsen sprakk.

– Byråd Filip Rygg utsetter Bybanen. Dette er jo det reneste tøv. Vi har utredningene vi trenger, sier han.

Valhammer mener at byrådet ikke hadde utsatt saken om Høyre hadde gått inn for Bryggen-alternativet.

– Det er derfor det Filip Rygg og Ragnhild Stolt-Nielsen nå gjør er så himmelropende graverende. Jommen sa jeg parlamentarisme, mener han.

Geir Dale (Ap) er heller ikke nådig i sin kritikk av byrådet.

– Bergensk byparlamentisme: Når byråd ikke får viljen sin så trenerer man bare saken, mener han.