Kollektivtrafikkprisen for 2012 ble torsdag tildelt Bybanen i Bergen. Bak kåringen står fylkeskommunene ved Samferdselssjefskollegiet og Kollektivtrafikkforeningen.

Dette har juryen lagt vekt på ifølge en pressemelding:

– Bybanen har gitt et løft til kollektivtrafikken i Bergen og lyktes med å tiltrekke seg nye kundegrupper. Skyss har gjort flere store ruteomlegginger for bedre å dekke behovet i hovedkorridorene. Grunnprinsippene fra Bybanen med gjenkjennelig profil, fast trasé og høy frekvens er videreført på en serie med stamlinjer for buss.

Prisen deles ut for tredje gang i år, og tidligere vinnere er Natur og Ungdom sitt engasjement for kollektivtrafikk lokalt og nasjonalt, og Posten Norge Østlandsterminalen.

Målet med prisen er å gi den til beste tiltak, løsning eller ambassadør for kollektivtrafikk i Norge. VInneren skal ha bidratt til et attraktivt kollektivtilbud, eller til å stoppe en negativ utvikling.