– Bybanen har lite å si for sentrumstrafikken

Bilene må stoppe for Bybanen i Vestre Strømkaien, men biltrafikken i sentrumskjernen har vært stabil eller vært svakt avtagende siden lenge før Bybanen kom på sporet.

Bilene må stoppe for Bybanen i Vestre Strømkaien, men biltrafikken i sentrumskjernen har vært stabil eller vært svakt avtagende siden lenge før Bybanen kom på sporet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– Stabile eller nedadgående biltrafikktall i Bergen sentrum i 20 år før Bybanen kom, sier veisjef.

DEL

Sykkel VM-tilbud: Få to uker med BA levert hjem gratis

Trass befolkningsvekst og flere biler på veiene, er antallet biler som kjører inn til i Bergen sentrum stabilt. Statens vegvesen vil ikke gi Bybanen æren.

– Bybanen er viktig for å holde biltrafikktallene stabile, men da Bybanen kom, hadde vi allerede hatt stabile eller nedadgående biltrafikktall i sentrum i 20 år, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen region vest, Olav Finne, til BA.

– Det er flere andre grunner enn Bybanen til at trafikken inn til sentrum ikke har vokst de siste tiårene, påpeker han.

* LES OGSÅ: Lars Sponheim er frustrert over staten

KOLLEKTIV FORTRINNSRETT

Finne nevner krysset på Nygårdstangen, som leder trafikken utenfor sentrum.

– På 1980- og -90-tallet fikk vi bort mye av gjennomgangstrafikken fra sentrum. Samtidig ble sentrumsringen etablert og vi fikk innført fartsgrense på 30 km/t mange steder, sier han.

– Dermed hadde vi også lagt grunnlaget for at vi senere kunne gi kollektivtrafikken fortrinnsrett i flere sentrale byområder, sier Finne.

Han ramser opp åpningen av Askøybroen og nedleggingen av fergekaien for Askøy-fergen på Nøstet for 22 år siden og økninger i parkeringsavgiftene i sentrum.

Av tiltak av nyere dato nevner han fylkeskommunens satsing på stamlinjenett for buss, som har gitt økt bruk av kollektive reisemåter.

* LES OGSÅ: – Legg et nytt gangfelt på utsiden av Askøybroen

MINDRE HANDEL I SENTRUM

Samtidig peker Finne på utviklingen med mer handel i bydelene og mindre i sentrum, som en viktig faktor når det gjelder sentrumstrafikken.

– Når vi handler mindre i sentrum, så kjører vi sjeldnere til sentrum, sier Finne.

Håpet er at enda mer trafikk kan legges utenom Bergen sentrum i fremtiden. Trafikken mellom sør og nord går fortsatt gjennom Bergensdalen og over luftplagede Danmarks plass.

– Det er allerede bestemt at Bybanen skal være ryggraden i kollektivtrafikken i Bergen i årene som kommer, konstaterer Finne, som håper på mer ringvei i Bergen.

* LES OGSÅ: Slik blir trafikken på Bybanen i 2016

– I vår starter vi en utredning om Ringvei øst. Den skal være klar i løpet av året. Her må vi blant annet avklare i hvor stor grad ringveien kan avlaste Nygårdstangen og redusere biltrafikken på den eksisterende veien mellom nord og sør.

Ringvei øst skal etter planen bli en tunnel fra Fjøsanger til Arna, samt en utvidelse av veien mellom Arna og Vågsbotn til en firefelts motorvei.

* LES OGSÅ: Starter arbeidet med Ringvei øst

– Utredningen må også gi svar på hvor stor belastning dagens trafikk mellom nord og sør egentlig er på veinettet inn mot sentrum. Vi må også vite hvilke virkemidler som kan brukes for at Ringvei øst skal bidra til mindre trafikk gjennom sentrum, sier Finne til BA.

Et forslag går ut på å gjøre det billigere å kjøre på ringveien, enn å kjøre inn til sentrum.

BOLIGER, BOLIGER, BOLIGER

– Verken biler, Bybanen eller busser går på shopping i Bergen Sentrum. Det er menneskene som går og handler, og for oss er det viktig å få flere mennesker til å bruke sentrum, sier daglig leder i Bergen Sentrum AS, Steinar Kristoffersen.

* LES OGSÅ: Bergens svar på Nydalen

Ifølge Kristoffersen er det én måte å gjøre dette på, som også er miljøvennlig.

– I dag er det 30.000 som bor i sentrum. Vi vil gjerne opp i 80-100.000. Bergen trenger at det gis mer plass til nye boliger og arbeidsplasser i sentrum, sier han.

– Sentrumsbeboerne er de mest lojale, daglige forbrukerne for sentrumsbutikkene, slår han fast.

* LES OGSÅ: Slik kan Bergen vokse

Han opplyser at det dessverre ikke finnes gode tall på handelsutviklingen i sentrum de siste 25 årene, men at trenden er klar:

– En del tradisjonsrike områder av sentrum sliter med tomme butikklokaler, sier han.

FÆRRE KJØRER INN I SENTRUMSKJERNEN

Trafikken gjennom bomringen har økt kraftig fra 1990 til i dag, mens trafikken inn i sentrumskjernen har gått ned siste årene.

Tall fra en konseptvalgutredning om transportsystemet i Bergensområdet (2011) viser at i 1990 passerte litt over 61.000 kjøretøyer bomringen per døgn i retning Nygårdstangen/Sentrum, mens i 2010 var det over 91 000 kjøretøyer som passerte bomringen per døgn. Det er en økning på cirka 48 prosent.

Trafikken til selve sentrumskjernen i Bergen gikk ned med elleve prosent fra 2008 til 2011.

Artikkeltags