Bybanen må få bilenes plass

Beboerforeninger og borettslag i Ytre Sandviken vil ha ny tunnel fra Fløyfjelltunnelen til Eidsvåg og la Bybanen bruke eksisterende hull i fjellet fra Stemmemyren. 
F.v.: Stig Christiansen, Geir Næss, Tor Tyse, Renato Bonafede og Peter Andersen.

Beboerforeninger og borettslag i Ytre Sandviken vil ha ny tunnel fra Fløyfjelltunnelen til Eidsvåg og la Bybanen bruke eksisterende hull i fjellet fra Stemmemyren. F.v.: Stig Christiansen, Geir Næss, Tor Tyse, Renato Bonafede og Peter Andersen. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Sandvikens velforeninger er ikke i tvil.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Da E39 i sin tid ble lagt gjennom det idylliske området, var det til store protester. Nå øyner de mange beboerne i Sandviken håp om et liv preget av mindre støy og forurensing.

Som BA skrev tirsdag har veivesenet spilt inn en tunnel som forlenger dagens Fløyfjellstunnel til Eidsvåg.

– BARE ETT ALTERNATIV

Grepet skal gi dagens E39 i strekket til Bybanen, lokaltrafikk for området, syklister og fotgjengere.

– Dette er det eneste aktuelle alternativet for oss, sier Renato Bonafede, leder for Jægersminde velforening.

Alt henger sammen med alt. I 2016 er ny E39 til Os klar, deretter kommer kanskje kyststamveien. Det vil føre til økt trafikk, også over Helleveien, som ligger som et åpent og betent sår på Bergens solside.

– Dersom jeg ikke tar feil er Helleveien planlagt for en årsdøgntrafikk på 20 000 biler, mens den reelle belastningen i dag er 60 000. En bedre E39 til Os vil gi ytterligere økning av støy-, støv- og ulykkesbelastningen i området, sier Bonafede.

BA loddet denne uken den politiske stemningen for en ny to kilometers lang biltunnel med fire felt i to løp.

De frykter at den blir svært dyr.

STOR EKSTRAKOSTNAD

Byutviklingsbyråd Filip Rygg venter spent på konsekvensutredningen som skal fremvise kostnadene.

– Men det er ingen tvil om at en slik tunnel vil bli en stor merkostnad for prosjektet. Det kan bli vanskelig å forklare at vi bruker milliarder av kroner på dette, og så skal vi bruke en rekke milliarder av kroner på en ny ringvei øst og E39 mot nord, mener Rygg.

BA intervjuet de fire velforeningslederne på gangbroen over firefeltsveien til NHH. Kloss på veien ligger bebyggelsen tett i tett. Det ropes og skrikes. Støyen fra trafikken er massiv, lukten er ekkel, støvet river i nesen.

RETTE OPP HISTORISK FEIL

Geir Næss i Strandens Grend velforening mener politikerne har sjansen til å rette opp det som i sin tid var en massiv feil.

– Da de la veien her, på 1980-tallet, ble det argumentert med at det ville være for dyrt å lage tunnel. Retter de opp i dette, vil politikerne understreke Bybanen som symbol på miljøsatsingen til Bergen, sier Næss.

Noe av grunnen til at politikerne er skeptiske til å forlenge Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg, er at de frykter det vil styrke forbindelsen til Åsane.

En slik styrking vil kunne undergrave en ny Arna-tunnel, samtidig som den vil øke trafikken over det allerede sterkt belastede navet i bergenstrafikken, spagettikrysset på Nygårdstangen.

– Jeg mener dette er en overdreven floke. Samferdselsprosjekter blir alltid satt opp mot hverandre. Det man må huske på er at her er det mange utbyggere inne i bildet som gjerne vil presse politikerne og bestemme hvor banen skal gå. De ser sitt snitt til å tjene penger på det fellesskapet betaler for. Jeg ser ingen grunn til at det ene skal gå ut over det andre, sier Næss.

Han sikter til at et av alternativene som legger Bybanen utenfor Helleveien– det som går i Sjøgaten–legger opp til stopp ved Slakthustomten, Sandvikstorget og ved Sandviken Brygge. Dette alternativet medfører også at motorveien blir liggende som den blir.

Tor Tyse i Sandviken kulturhistoriske forening har også møtt opp for å tale strøkets sak.

Han minner om at det er noe helt annet å bygge Bybane fra sentrum til Åsane enn gjennom bergensdalen.

– Bergensdalen er vid. Her i Sandviken klorer vi oss fast mellom fjell og sjø, og langs strekket er det en rekke strøk og bygg med svært høy kulturhistorisk verdi. Området er på mange måter skjemt vekk av motorveien, så å legge Bybanen i dagens veibane er det eneste fornuftige, sier han.

BIDRAR MED MEST PENGER

Dersom dagens E39 fra Fløyfjellstunnelen forbi NHH og Stemmemyren til Eidsvågtunnelen overlates til Bybanen og lokaltrafikk, vil trafikken reduseres med 85 prosent. Et ubetinget gode for dem som bor i nærheten.

– Dette er også en av de farligste veiene vi har i Bergen i dag, sier Bonafede og sikter til inn- og avkjøringene på strekningen.

Næss og Bonafede minner også om at bompengestasjonen i Sandviken er den som driver inn mest penger til Bergensprogrammet. Så langt har de ikke fått noe igjen for belastningene de har måttet tåle eller pengene de har betalt.

Alt som er samlet inn har gått til å lage ringveier i vest, byfornyende tiltak i sentrum og Bybane mot sør. Den enorme veksten som vil skje i Åsane vil gjøre at det både vil bli behov for ny innkjøring i Fløyfjellstunnelen fra Eidsvåg og en ny Arna-tunnel, mener gjengen på gangbroen.

– Og nå er det vår tur til å få noe igjen for det vi har bidratt med til fellesskapet, mener Næss og Bonafede.

Artikkeltags