Bybanen øker mest

Stadig flere reiser kollektivt, og bybanen kan vise til den største økningen.

Stadig flere reiser kollektivt, og bybanen kan vise til den største økningen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Men biltrafikken øker sammen med kollektivtrafikken.

DEL

Sykkel VM-tilbud: Få to uker med BA levert hjem gratis

– Dette viser at vi ikke kan slå oss på brystet av at antall passasjerer på kollektivt øker. Biltrafikken må ned, sier Alf Helge Greaker.

Han sitter i samferdselsutvalget for Hordaland Venstre, og reagerer på Kollektivmeldinga 2012, som Fylkestinget får presentert i dag.

Meldingen viser at samtidig som flere reiser kollektivt har det også vært en økning i biltrafikken i Bergen.

Årsdøgntrafikken har totalt steget med 1,52 prosent for alle bomstasjonene i Bergen, mens den sentrumsrettede trafikken har en 0,5 prosent økning.

Nesten hele veksten skjer i vest og sør, mens trafikken fra nord kun har økt med 370 biler.

– For å få bukt med trafikken må vi få til en bedre arealplanlegging, og heller fortette der vi kan bygge ut kollektivtrafikk fremfor å satse på eneboliger, sier Greaker.

– MÅ REGNE MED TRAFIKKVEKST

Antall påstigende på Bybanen økte med 13,2 prosent fra 2011 til 2012, en noe mindre økning enn det som var tilfellet i fjor. Reisende med buss økte i samme periode med 6,3 prosent.

Byråd Filip Rygg mener at tallene for kollektivtrafikken er gledelige, og er ikke skremt av økningen i biltrafikken.

– Vi må regne med en trafikkvekst når europaveien går gjennom byen, og vi i tillegg har stor befolkningsvekst. Så lenge en ikke får gjort noe med bompengenivået vil det være vekst, sier Rygg, som mener det er viktigere å fokusere på den positive kollektivutviklingen.

– Hvis en ser på 2012 er det jo et jubelår for kollektivtrafikken. Det er enorm vekst på både bane og buss, og det er en veldig gledelig utvikling, sier Rygg.

Han mener god kvalitet på Bybanen, og godt arbeid fra fylkeskommunen med stamrutene har æren for den store veksten.

– Dette er gjerne vedtak som er gjort for flere år siden, og det er flott å se resultatene i dag, sier Rygg, som også får støtte av Skyss i sitt syn.

– Vi er veldig fornøyd med meldingen, og særlig med passasjertallene. Det viser at de tiltakene vi har gjort virker, sier direktør i Skyss Oddmund Sylta.

MER AUTOMATSALG

Fremdeles kjøpes flesteparten av kollektivbillettene i Hordaland om bord på bussen. Tallet er noe høyere enn i fjor, men prosenten av billettinntektene synker til 75 prosent.

Grunnen til dette er at flere benytter seg av billettautomater, og 18 prosent av billettinntektene kom fra automatene i fjor. Dette tilsvarer en økning på 32,6 prosent.

Totalt ble det solgt kollektivbilletter for rundt 562 millioner kroner i Hordaland i fjor. Av dette var 482 millioner inntekter fra Bergensområdet.

FLERE PERIODEKORT

Statistikken viser også at flere kjøper periodebilletter, og produktet utgjør nå 43,3 prosent av billettinntektene til Skyss.

Til sammenligning utgjør enkeltbilletter 44,3 prosent av inntektene.

Periodebillettene øker særlig i popularitet blant studenter og voksne, men salget øker også i andre grupper som barn og honnør.

Artikkeltags