Bybanen til Fyllingsdalen kan stoppes av Jernbaneverket. Hele området til Jernbaneverket på Minde er tatt ut av planen bystyret vedtok onsdag.

Denne uken vedtok bystyret den massive planen for Mindemyren. Men Jernbaneverket nekter å gi fra seg sine areal i området.

De er i bruk, i all hovedsak til å frakte biler til alle bilforretningene i området, og slik kan Bybane-planene stoppes.

Ikke bare den.

RYGGRADEN

–Bybanen er selve ryggraden i planen, står det i sakspapirene som bystyrepolitikerne hadde foran seg da de vedtok planen som legger til rette for en total transformasjon av Mindemyren.

For bare med Bybanen kan man fortette næringsarealene slik det er tenkt.

Men, kanskje enda viktigere for de kommende fem år, uten disse arealene er det svært vanskelig å se for seg at en Bybane-trasé til Fyllingsdalen skal stå ferdig i 2017.

Egentlig har bystyret bestemt at Bybanen skal bygges og reguleres til Åsane først. Men Bybanen til Fyllingsdalen har gjort seg svært aktuell. Det fordi bystyrepolitikerne ikke klarer å bli enige om hvordan Bybanen skal gå ut av sentrum; i tunnel eller langs Bryggen.

PLAN I BAKHÅND

Etter ny plan skulle Bybanen til Fyllingsdalen være regulert ferdig samtidig som Bybanen til Åsane – det vil si til byggestart i 2017.

Mye annet er på vei til å komme på plass, som for eksempel en utfylling i Store Lungegårdsvann for å skaffe plass.

KRANGLET LENGE

Krangelen mellom kommunen og Jernbaneverket om planen på Mindemyren har pågått i korridorene i årevis, og nå har byrådet gitt opp å bli enige med den statlige etaten.

Derfor sender de nå konflikten til kommunaldepartementet og statsråd Jan Tore Sanner for avgjørelse. Slike prosesser tar gjerne bra med tid.

Bakgrunnen for at Jernbaneverket nekter å gi fra seg arealene er at de ser for seg en to- til tredobling av godsmengdene til Bergen de neste 15-20 årene.

SKAL FLYTTE EN GANG

De vil utvide sin virksomhet på Nygårdstangen samtidig som de leter etter areal for ny godsterminal.

Det vil ikke byrådet, som helst ønsker godsterminalen langt bort fra sentrum fortere enn svint.

Dette er kjernen i krangelen, og nå settes altså Bybanen til Fyllingsdalen i spill.

– Frigjøring av banesporet vil ha svært stor betydning for videre miljøvennlig byutvikling med muligheten for bygging av bybane via Haukeland sykehus, Mindemyren og til Fyllingsdalen, står det i en av rapportene i saken.

KOMPLISERTE PROSESSER

Høyres gruppeleder Dag Skansen sier at dette viser hvor kompliserte reguleringsprosesser kan bli når det er mange sterke interesser involvert.

– Jeg velger å ha en respektfull holdning til at Jernbaneverket holder tilbake arealene, de har en uavklart situasjon selv, sier han.

Skansen poengterer at Jernbaneverket ikke motsetter seg Bybanen.

Når de har fått arealene de trenger til alternativ plassering av sin virksomhet, er de i prinsippet enige med kommunen.

– Nå blir det departementet som avgjør dette, men hensynet til å få frem kollektivløsningen som alle har gått inn for må veie tungt. Jeg ser jeg ikke for meg at denne prosessen stopper oss i nevneverdig grad, men vi må forholde oss proft til innsigelsen, sier Skansen.

KAN KOMME SENERE

Lars Stendal, direktør i Jernbaneverket, mener at konflikten kunne blitt løst ved å legge inn en rekkefølgebestemmelse.

– Der man gir plass til Bybanen når Jernbaneverkets virksomhet i området er over. Men det kunne også hende at man lirket til jernbane og Bybane i samme strekk, det tror jeg vil kunne gå an, sier han.

Men da blir det trangt, noen bygg ryker til, og Stendal forstår at kommunen vil bruke jernbanetraseen.

– Det er veldig beleilig for dem. Men vi driver en samfunnsnyttig virksomhet, og vi må passe på at det vi har fungerer og har gode arbeidsvilkår.

– Jeg mener dette er en enkel sak å løse. Nå bør de bygge Bybanen mot Åsane, så får de komme over Mindemyren og til Fyllingsdalen etterpå.