Slik skal NCC fornye Mindemyren: – Blir en berikelse for hele området

Åpne vannkanaler og nytt veianlegg med gang- og sykkelveier langs banen. Dette er noe av arbeidet NCC har sikret seg på Mindemyren.