Byrådet mener at bybanen skal ha et underjordisk stopp ved NLA Høgskolen i Sandviken, så skal den dukke opp i dagen ved Sandviken Brygge. Deretter går den igjen i fjell til NHH.

– Akkurat hvilket valg vi tar for det første stoppet i Sandviken avklares etter hvert, sier byrådsleder Harald Schjelderup, under fremleggelsen torsdag.

– Vi vil ha en effektiv bybane som også skjermer Sandviken, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti.

– En grundig vurdering

Byrådet mener denne bybanen (den grønne linjen i midten) gir et bedre kollektivtilbud for flest.

– Det gjør det også enklere å lage et høykvalitets sykkeltilbud i Sandviken, og frigjør flere veier å fordele trafikken på, sier Tryti.

Schjelderup sier at det har vært tre gode alternativer.

– Vi har hatt en grundig vurdering. Med dette blir Sandviken fremtidens bydel samtidig som den beholder sin fantastiske historie.

Ap ville helst forlenge Fløyfjellstunnelen og bygge mye av Bybanen i mye av dagens E39.

Det gikk ikke på grunn av blant annet enorme kostnader.

Nå får de en hurtig bybane som vil ta 5 minutter og 50 sekunder til NHH.

Byrådet sier at de har som ambisjon å få til byggestart i 2022.

I byvekstavtalen med staten er det nedfelt at bybanen til Åsane skal bygges, sier Tryti.

Det skal nå være en design og arkitektkonkurranse for Bryggen, det mest betente stedet. Det og alle andre problemer skal løses i reguleringssaker.

– Vi er internasjonalt i front på konfliktløsning, sier Tryti som altså er optimist for fremtiden.

Mye politisk bybanebråk

Bybanen til Åsane har skapt mye politisk bråk i Bergen. Forslaget om å legge den langs Bryggen rev det forrige byrådet i filler, og saken ble til slutt utsatt.

Martin Smith-Sivertsen og partikollega Henning Warloe gikk inn for å først bygge den til Fyllingsdalen i stedet.

Det ga prosjektet til Åsane en pause. Men problemene var ikke bare i sentrum. Det nye byrådet vedtok at de ville se på løsningene i Sandviken på nytt, før de gjorde et endelig vedtak på hvordan bybanen skulle gå.

De tre alternativene

Lilla linje: Bybanen kommer i tunnel fra Sandbroggaten bak Bryggen. Dukker opp i Sjøgaten ved Bergen kjøtt. Har stopp ved Sandvikstorget, deretter går den i dagen til Sandviken Brygge med stopp der. Derfra tar den tunnel til NHH.

Grønn linje: Bybanen kommer i tunnel fra Sandbrogaten bak Bryggen. Den har et stopp i fjell ved NLA i Sandviken og går videre i fjell før den kommer ut i dagen ved Sandviken Brygge. Der får den et stopp, og går så videre i tunnel til stoppet ved NHH. Fra Bryggen til NHH skal det gå kun seks minutter. Farten er 80 km/t på det høyeste.

Gul linje: Bybanen kommer i tunnel fra Sandbroggaten bak Brygggen og har et stopp i fjell bak NLA i Sandviken. Stopp i berget bak Sandviken brygge, før den går i tunnel til NHH. Høy fart også her.

 

Tidligere i år kom det en utredning som viser at fagetatens opprinnelige forslag fortsatt var den enkleste å anbefale.

Men samtidig ble det slått fast at to tunnelalternativer var «likeverdige» og sannsynligvis ikke dyrere.

Konsulentene mener at prisforskjellene ligger på mellom 100 og 400 millioner kroner, ikke all verden i et prosjekt til 8–10 milliarder kroner.

LES OGSÅ:

Slik ofret de bybanen 

Klimaforsker advarer bergenspolitikere mot å tillate bygging nært sjøen

Nytt sentrum i Sandviken