– Et av formålene med denne prisen var å inspirere andre huseiere til å gjøre noe ekstra som skaper et hyggelig løft for omgivelsene, og det har huseierne her gjort, slår juryen fast.

– Disse fargerike fasadene fungerer som en vitamininnsprøyting for beboerne i området, heter det videre.

SMITTE: Av de 31 nominerte fasadene som leserne kunne stemme på, ble de ti med flest stemmer plukket ut for juryvurdering.

En enstemmig jury kom frem til at fasadene til Klosteret nummer fem til 15 hadde det lille ekstra som gjorde dem til fortjente vinnere.

– Måten huseierne har vedlikeholdt og malt fasadene på har en smitteeffekt på omgivelsene, som også kan inspirere andre huseiere i byen, konstaterer jurymedlemmene, som også løfter frem det kollektive i fargespillet som noe positivt.

– Huseierne bidrar i fellesskap til et positivt innslag i bybilde, med de samstemte og inspirerende fargene, sier de.

– Dessuten minner det litt om Kardemommeby.

SOLHELLEN: Huseierne i den fargerike rekken avslører at det slett ikke ligger en felles planlegging bak fargevalget.

– Da naboen ved siden av skulle male huset ble vi enige om en farge som passet godt sammen med mitt hus, men utover det har det ikke vært noe felles planlegging, så vidt jeg vet, forteller Elisabeth Kaltenborn i nummer fem.

Huseierne synes like fullt det er kjekt at husrekken er kåret til byens fineste fasade, både av juryen og av BAs lesere.

– Det har gjerne noe med hvordan husrekken ligger til, dette kaltes jo Solhellen fra gammelt av, sier Erik Iversen i nummer 13.

– Dessuten likner husrekken kanskje litt på Bryggen, sier Joakim Knudsen i nummer elleve.

Ifølge beboerne er de ganske vant med oppmerksomhet rundt husene, og fasaden blir lagt merke til også av andre enn innfødte.

– Det er ikke få turistbilder som blir tatt av disse husene om sommeren, smiler Lise Rakner fra nummer syv.