Gå til sidens hovedinnhold

Bygård gikk på tvangssalg etter krangel om strømregning på 6000,-

Artikkelen er over 6 år gammel

Krangelen om en strømregning på 6239 kroner gikk så langt at pensjonistens bygård i Bergen sentrum ble tvangssolgt for 11,7 millioner kroner.

– Helt absurd, sier mannen i 70-årene til BA.

Nå har han forsøkt å få eiendommen sin tilbake, men Bergen tingrett vil ikke overprøve en seks år gammel fraværsdom i forliksrådet.

I denne dommen ble pensjonisten dømt til å betale Fjordkraft AS (nå BKK Nett AS) de drøye 6000 kronene.

I etterkant av denne saken har Fjordkraft kontaktet BA og hevder at de ikke har hatt noe med denne saken å gjøre slik det står i kjennelsen til Bergen tingrett. De mener at konflikten har stått mellom pensjonisten og BKK Nett.

BRUKT SOM TVANGSGRUNNLAG

Avgjørelsen i forliksrådet var senere tvangsgrunnlag for å kreve eiendommen hans solgt, og for to år siden måtte han pakke sammen og flytte ut av eiendommen.

– Dette er ikke en sak om en som ikke vil betale regninger. Jeg var syk og mentalt ikke til stede på denne tiden, sier bergenseren til BA.

Han har i en årrekke vært kritisk til BKK Netts saksbehandling angående hans strømabonnement i bygården i Bergen sentrum.

Han hadde leieboere i bygården og mente regningene som selskapet sendte ut, ikke var godt nok dokumenterte.

«HELSEMESSIGE PÅKJENNINGER»

Nå har han forsøkt å få gjenopptatt saken, og med en legeerklæring fremgår det at han har vært syk, handlingslammet og ikke i stand til å ivareta sine egne interesser på en god nok måte.

Da han var i krangel om strømabonnementet hadde han heller ikke engasjert advokat.

«NN har over mange år vært utsatt for så vidt alvorlige helsemessige påkjenninger, så vel somatisk som psykisk, at han ikke har vært prosessdyktig». Det skrev advokatens hans, Egil Jordan, da pensjonisten ba om overprøving av forliksrådsdommen.

ØNSKER Å FÅ HUSET TILBAKE

Dette fikk han også støtte for i forliksrådet i 2004. Daværende Fjordkraft hadde ikke gjort nok for å komme i dialog med huseieren om hans innvendinger, mente forliksrådet den gang.

Ifølge Jordan har pensjonisten mistet sin faste eiendom på uriktig grunnlag, og hans klient ønsker å få eiendommen tilbakeført til seg mot å refinansiere og betale ut kjøper.

BKK Nett fikk oppgjør for den manglende strømregningen i fjor høst, og selskapet kan vanskelig se for seg hvilke praktiske og rettslige konsekvenser en dom hvor mannen frifinnes, skal ha.

FRISTEN OVERSKREDET

Fristen for å be om oppfriskning er for lengst overskredet, men dersom pensjonisten hadde gyldig fravær, og det skyldes forhold utenfor hans kontroll, kan retten likevel ta saken opp igjen.

«Selv om det kan ha foreligget en viss handlingslammelse kan ikke retten se at de strenge krav til gyldig fravær kan anses oppfylt», skriver Bergen tingrett.

Samtidig mener retten at saken ikke har noen betydning for pensjonistens mål om å kreve eiendommen tilbake.

VURDERER ANKE

Kjøper på tvangssalget er ikke part i tvisten mellom BKK og mannen, og tvangssalget er gjennomført.

Han må i stedet ut med nye 8500 kroner i saksomkostninger til BKK Nett.

Mannens advokat Egil Jordan sier til BA at de vil vurdere om det er grunnlag for å anke kjennelsen fra Bergen tingrett.