– Planen er at det skal brukes til kulturformål, sier kjøper Bernt Henrik Hellesøe, som er styreleder i Unitech Offshore AS. Firmaet kjøpte sjøboden fra 1680-årene i desember 2013.

Blant de tidligere eierne av sjøboden er Waldegruppen, som gikk konkurs i desember 2013.

De prøvde i lang tid å selge sjøboden før de fikk napp av den som like etter solgte bygget til Hellesøe.

Ikke mål å tjene på bygget

Målet med kjøpet er ikke å tjene penger, sier Hellesøe.

 

– Jeg har bodd 40 år utenfor Norge, blant annet i Nederland. Jeg har sett hvordan man der bevarer tidligere tiders bygg og kultur. Da jeg kom hjem til Norge igjen, ville jeg slå et lite slag for kulturen, og kjøpte denne unike sjøboden, forteller han.

Hellesøe vil ikke ut med hvor mye han betalte for den falleferdige sjøboden, men sier han regner med å ha lagt ut 25 millioner kroner når bygget står ferdig restaurert om noen år.

– Det er noe mer enn planlagt da vi kjøpte bygget, og skyldes at primærbygget har adskillig mer skader enn vi hadde trodd.

Eierhistorikk

  • Sol AS eide i 2008 Skudeviksbodene 9 gjennom eiendomsselskapet Skuteviksboder 9 AS.
  • 9. april 2008 inngikk Sol AS en avtale med Nexi Bygg AS om salg av samtlige aksjer i Skuteviksboder 9 AS.
  • Nexi Bygg AS angret på kjøpet, og betalte aldri for bygget.
  • I desember 2008 kjøpte brødrene Håkon og Rolf Nesheim Nexi bygg AS. De eide WaldeGruppen AS, som gikk konkurs i desember 2013.
  • I februar 2010 ble Nexi Bygg AS under sterk tvil pålagt av retten å kjøpe Skuteviksboder 9 AS for 16,1 millioner.
  • Dermed endte Waldegruppen AS opp med å eie Skuteviksbodene 9.
  • De solgte bygget til Kåre Romarheim i Krom Holding AS høsten 2013.
  • Deretter ble bygget kjøpt av Bernt Henrik Hellesøe i Bodhill AS/Unitech offshore AS i desember 2013 for en uoppgitt sum.

Kilder: Purehelp, Bergens Tidende, Bergensavisen

Erfaren medhjelper

Til å lede restaureringsarbeidet har Hellesøe fått med seg Roger Iversen.

Mannen som har restaurert både Nøsteboden og Norges eldste bevarte trehusrekke, Nøstegaten 39 -45B, er ivrig når han snakker om det nye prosjektet.

– Boden skal tilbakeføres som den var rundt 1890. De første bildene vi har fra boden er fra den tiden, forteller Iversen.

– Må tette bygget

Før de kan gå i gang innvendig, må sjøboden tettes og forfallet stoppes, understreker Iversen.

– Nå jobber vi hovedsakelig med å ta ned kledning som ble satt opp på 1990-tallet og å få tak og vinduer tette. Vi må rett og slett hindre at boden kollapser av forfallet som har pågått i rundt 20 år, forklarer han.

Iversen presiserer at han jobber gratis, og at de har fått flere aktører med på laget som sponsorer.

– Det er flere som stiller opp og bidrar til det jeg håper blir et felles løft for Bergen og Skuteviken, sier han til BA.

Hellesøe sier planen for sjøboden er å blant annet gi plass til en intim teater- og kulturscene og en kunstnerkafe.

–Og så må vi prøve å ha en etasje vi kan tjene penger på til drift og kostnader til bygget slik at prosjektet går i null.