Prosjektleder Sidsel Gro Jordheim i SOS-barnebyer forteller til BA at de allerede har vært i kontakt med Bergen kommune med tanke på å finne en tomt. Mest sannsynlig vil den nye barnebyen komme i Loddefjord.

KLAR I 2006

– Årsaken til at vi ønsker å etablere en barneby er at vi mener vår organisasjon har lang erfaring i å gi barn som er under omsorg av barnevernet en stabil og langsiktig oppvekst. Vi har også en modell som har vært brukt i andre land, sier Jordheim.

Barnebyen i Bergen er tenkt laget etter mønster av de fem som er bygget i Finland. Norge og Finland har lik lovgivning på området.

– En barneby vil representere noe nytt i og med at det er en type forsterkede fosterhjem, sier Sidsel Gro Jordheim.

Én av årsakene til at SOS-barnebyer har kastet sine øyne på Bergen er et langt samarbeid organisasjonen har hatt med Stor-Bergen Boligbyggelag.

– Hvis alt går etter planen, håper vi å kunne åpne barnebyen i Bergen i 2006, sier prosjektlederen.

SUPPLEMENT

Mange forbinder nok organisasjonen her i Norge med bistand til barn i den tredje verden.

– Det at vi etablerer en barneby i Norge innebærer ikke noen dreining av aktiviteten vår, men en utvidelse, forteller Sidsel Gro Jordheim.

Hun sier at tanken er at barnebyen skal være et supplement til den familiebaserte omsorgen. Jobben som SOS-foreldre er en heldagsjobb. Og foreldrene vil ha mulighet til faglig oppfølging hver dag.

SPENNENDE

Helsebyråd Trude Drevland (H) sier at det viktigste for henne er at barn skal bo lengst mulig hjemme hos sine egne foreldre. Hun mener det å vokse opp i en institusjon ikke er noe ønsket utgangspunkt.

– Når SOS-barnebyer etablerer noe for første gang her i landet, er det positivt at de gjør det i Bergen. Jeg synes dette er spennende og ser frem til å se hvordan dette kan bli en del av tilbudet i barnevernet, sier Drevland.

Hun ser på en barneby som et mellomting mellom omsorg i hjem og den tradisjonelle institusjonsomsorgen. SOS-barnebyer hevder tilbudet deres er mer stabilt enn fosterhjem.