Nationell Ungdom presenterer seg som ungdomsforbundet til Den Svenska Motståndsrörelsen. De tilhører den mest voldelige delen av svensk nazibevegelse. Flere av aktivistene som er involvert har stått bak alvorlige forbrytelser, blant annet drap og ran.

En nazist med nær tilknytning til Nationell Ungdom er Hampus Hällekant, en av tre som ble dømt for drapet på den svenske fagforenings-lederen Björn Söderberg høsten 1999.

23 år gamle Mikkel Vetvik er dømt for flere forhold, blant annet grov, rasistisk motivert vold.

BOR I NAZIKOLLEKTIV

Etter å ha blitt formelig kjeppjaget fra Kristiansand for et par år siden, kom 23 år gamle Vetvik hjem til Bergen med planer om å etablere en lokal avdeling av Bootboys.

Etter noen episoder på byen endte Vetviks forrige opphold i hjembyen med at han ble slått ned utenfor tinghuset av en gruppe antirasister med utspring fra Dyrenes Frigjøringsfront.

Mikkel Vetvik bor nå i et slags kollektiv sammen med to andre svært beryktede nazister i Ås, like syd for Oslo.

Samarbeidet med de svenske nazistene har ført til at Vetvik og andre aktivister i Bootboys nå opererer under navnet Nasjonal Ungdom.

DE GALESTE NAZISTENE

Det første konkrete resultatet av samarbeidet var at Oslos t-banevogner ble forsøplet med klistremerker fra Nasjonal Ungdom.

På forsiden av Den Svenska Motståndsrörelsen sitt blad, Nationellt Motstånd, skrytes det av samarbeidsplanene. På bildet poserer en rekke kjente svenske og norske nazister, med Mikkel Vetvik som en av frontfigurene.

– Dette er de galeste blant nazistene i Sverige og Norge som nå har funnet hverandre. Det gir grunn til bekymring, sier redaktør Tor Bach, ansvarlig redaktør i det antifascistiske tidsskriftet Monitor.

Ved siden av Politiets sikkerhetstjeneste er Bach og hans kolleger de i Norge som har best oversikt over det nazistiske miljøet.

FRYKTER VOLD

– Det vi frykter aller mest er at Vetvik og de andre på norsk side skal vise seg frem for sine svenske meningsfeller. Det som har kjennetegnet aktivitetene i Bootboys er planløs jakt på mennesker med minoritetsbakgrunn, tilfeldige overfall og klønete forsøk på vinningskriminalitet, sier Bach.

– Nationell Ungdom har tradisjon for å angripe dem de kaller fienden, det vil si politiske motstandere. Ser vi på listen over mennesker som har blitt rammet av attentater dreier det seg om journalister, fagforeningsfolk, politi og antirasister.

– Muligheten er derfor til stede for at de norske nazistene, i et forsøk på å vinne anerkjennelse hos sine svenske forbilder, kan komme til å ty til samme type metoder, frykter Tor Bach.

Det har ikke lykkes BA å komme i kontakt med Mikkel Vetvik for å få en kommentar til saken.