Onsdag denne uken innførte Bergen kommune datokjøring. Vedtaket gjelder frem til klokken 22.00 fredag kveld.

Byrådsleder Harald Schjelderup har sendt brev til statsminister Erna Solberg for å innføre flere tiltak på dager med høy luftforurensning. I brevet foreslås en rekke tiltak han ønsker å innføre på dager med høy luftforurensning.

Trafikken gikk ned med 27 prosent over natten. Torsdag kontrollerte politiet, Statens vegvesen og trafikketaten over 800 bilister, og ni «datosyndere» ble bøtelagt.

– For tidlig å avblåse datokjøringen

Fredag møttes byrådet igjen for en ny vurdering av datokjøring, og hvorvidt tiltaket skal fortsette også neste uke.

– Værvarselet vi har fått for de neste fem dagene, viser at det fortsatt kan være fare for høy luftforurensning. Derfor er det for tidlig for oss å avblåse datokjøringen, sier klimabyråd Julie Andersland til BA.

Datokjøring innenfor ytre bompengering vil så bli gjeninnført fra mandag 11. januar klokken 06.00 til tirsdag 12. januar klokken 22.00.

– Vi gjør en løpende vurdering av dette etter hvert som værsituasjonen endrer seg, og tiltaket kan avblåses, sier byråden.

Ingen datokjøring i helgen

Lørdag og søndag er det ikke datokjøring. På mandag er det biler med skilt som ender på et oddetall, som kan kjøre innenfor bompengeringen.

Andersland forteller om ulike tilbakemeldinger fra bergenserne:

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra folk som skjønner hvorfor vi gjør dette, nettopp av hensyn til folks helse. Men det er også mange som er frustrerte fordi det gjør det vanskeligere å få hverdagen til å gå opp, sier hun.

Store deler av fredagen har luftmålestasjonen på Danmarks plass hatt rødt varsel, som betyr at det er betydelig helserisiko.

– Vi har fått tall som viser at trafikken er kraftig redusert, noe som igjen vil si at det er mindre utslipp og lavere helserisiko. Nå jobbes det med å skaffe en måling på hva slags utslag dette har hatt på luften, sier klimabyråden.

Datokjøring i Bergen - dette gjelder

Byrådet har tirsdag 5. januar fattet vedtak om å innføre datokjøring innenfor ytre bompengering i Bergen. Datokjøringen gjelder fra onsdag 6. januar kl. 06.00 til tirsdag 12. januar kl. 2200, eller til faren for overskridelser er over. Det var ingen datokjøring i helgen.

Personbiler med nummerskilt som ender på partall, kan kjøre på partallsdager, altså tirsdag denne uken. Biler med skilt som ender på oddetall, kan kjøre mandag og onsdag.

(Partall er 0,2,4,6,8, oddetall er 1,3,5,7 og 9.)

Det er ikke datokjøring om natten mellom klokken 22 og 06.

Biler med tre eller flere personer får lov til å kjøre alle dager.

 Kjøring knyttet til liv og helse, samt elbiler, hybridbiler, kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet eller offentlig tjeneste, utrykningskjøretøy, pasienttransport og biler som brukes av funksjonshemmede er også unntatt fra datokjøringen.

De neste dagene styrkes busstilbudet ytterligere for å gi bedre kapasitet.

Her kan du lese hele vedtaket fra Bergen kommune.

Vedtaket om datokjøring er gjort i tråd med forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak. Du kan lese hele forskriften her.

Kilde: Bergen kommune