For å bedre luftkvaliteten er det innført datokjøring i Bergen. Kommunen får inn en rekke spørsmål fra bergensere. Her et et utvalg av de mest stilte spørsmålene:

– Jeg har legetime på Haukeland, kommer det innenfor unntakene?

Svar fra Bergen kommune:
Så lenge det ikke er pasientreise eller livsviktig transport, kommet dette ikke innenfor unntakene. Det er veldig gode kollektivmuligheter til Haukeland så her er det være mulig å ta bussen.

LES OGSÅ: Det lyste rødt på Danmarks plass

– Jeg skal på nattevakt og har lov til å kjøre på jobb, men ikke hjem. Må jeg la bilen stå?

Svar fra Bergen kommune: Du må la bilen stå og finne andre transportmuligheter kollektivt eller ved samkjøring. 

– Jeg har privatbil, men bruker den i jobbsammenheng, kan jeg da kjøre?

LES OGSÅ: Her står taxiene på tomgang

Svar fra Bergen kommune: Så lenge du kan dokumentere at bilen brukes i jobbsammenheng, ved f.eks. en erklæring fra arbeidsgiver, har du lov til å kjøre.

– Hvorfor får Supply-båtene fortsatt forurense når de forurenser mye mer enn biltrafikken?

Svar fra Bergen kommune: Kommunen har per i dag ikke hjemmel til avvise båtene, men her venter vi på en avklaring fra departementet. Bergen havn oppfordrer rederiene om å finne andre havner, og mange skip har rettet seg etter det.

– Hvorfor forbyr dere ikke vedfyring?

Svar fra Bergen kommune: Det er ikke hjemmel for det, men vi har oppfordret folk til å la være å fyre med ved. Bergen kommune har også panteordning for å bytte ut gamle vedovner til rentbrennende ovner. Det jobbes med retningslinjene for denne ordningen, og de vil være klare snart.

LES OGSÅ: Slik klarer du deg uten bil

– Vet dere om datokjøring har en effekt?

Svar fra Bergen kommune: Hvis mange nok lar bilen stå, vil det har stor innvirkning på trafikken på hovedfartsårene inn til sentrum. Vi vet at biltrafikk har en innvirkning på luftkvaliteten. I tillegg jobbes det med andre kilder til luftforurensning, som panteordning på gamle vedovner og muligheter for å avvise skipstrafikk fra havnen.  

Datokjøring i Bergen - dette gjelder

Byrådet har tirsdag 5. januar fattet vedtak om å innføre datokjøring innenfor ytre bompengering i Bergen. Datokjøringen gjelder fra onsdag 6. januar kl. 06.00 til tirsdag 12. januar kl. 2200, eller til faren for overskridelser er over. Det var ingen datokjøring i helgen.

Personbiler med nummerskilt som ender på partall, kan kjøre på partallsdager, altså tirsdag denne uken. Biler med skilt som ender på oddetall, kan kjøre mandag og onsdag.

(Partall er 0,2,4,6,8, oddetall er 1,3,5,7 og 9.)

Det er ikke datokjøring om natten mellom klokken 22 og 06.

Biler med tre eller flere personer får lov til å kjøre alle dager.

 Kjøring knyttet til liv og helse, samt elbiler, hybridbiler, kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet eller offentlig tjeneste, utrykningskjøretøy, pasienttransport og biler som brukes av funksjonshemmede er også unntatt fra datokjøringen.

De neste dagene styrkes busstilbudet ytterligere for å gi bedre kapasitet.

Her kan du lese hele vedtaket fra Bergen kommune.

Vedtaket om datokjøring er gjort i tråd med forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak. Du kan lese hele forskriften her.

Kilde: Bergen kommune

 

– Jeg bor i byen, kan jeg kjøre så lenge jeg ikke krysser bompengeringen

Svar fra Bergen kommune: Nei. Datokjøringen gjelder kjøring innenfor bompengeringen

– Gjelder datokjøring for leiebiler og i bildeleringen?

Svar fra Bergen kommune: Ja. Leiebilfirmaene bør som en del av sin leveranse opplyse om at det er innført datokjøring innenfor ytre bompengering i Bergen. Det er bilførerne som er ansvarlige for å følge vegtrafikkskiltingen.

LES OGSÅ: Fem spesielle datokjøringsproblemer. Hva skal vi gjøre hvis ...?

– Hva med passasjerer som kommer til og fra Hurtigruten eller danskebåten?

Svar fra Bergen kommune:
Disse bilene er unntatt og må vise billetten dersom de blir stoppet av politiet. Tillatelsen gjelder ikke for transport av folk/bagasje i privatbil til/fra terminalen.