Det sier Trond E. Haugland hos bilforhandleren Frydenbø.

Onsdag vedtok bystyret i Bergen strengere tiltak som kan settes inn for å bedre luftkvaliteten, blant disse ønsker kommunen å innføre lavutslippssone i perioder hvor det er fare for dårlig luftkvalitet.

Det vil for eksempel si at dieselbiler kan bli utestengt fra sentrum på dager med høy luftforurensning, men det kan også bety at det kan bli innført miljøprising av tunge kjøretøy.

LES OGSÅ: Lover å fjerne alle gamle vedovner

Oppfordret folk til å kjøpe dieselbil

Haugland anslår at andelen dieselbiler i Bergens bilpark ligger på omtrent 60 prosent i dag. Han forteller at de allerede har sett en endring i salget av dieselbiler, og Haugland tror færre vil velge diesel frem over.

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken falt andelen dieselbiler falt fra 48,8 prosent til 40,9 prosent i 2015.

Regjeringen har tidligere oppfordret folk til å kjøpe dieselbiler. Det var den da Ap-ledede rødgrønne regjeringen som kom med oppfordringen, og grunnen var at de trodde dieselbiler var mindre forurensede enn bensinbiler. Så viser det seg at dieselbiler ikke er gunstig for miljøet likevel.

LES OGSÅ: – Datokjøring virker, men ikke godt nok

– Luftkvaliteten vår er viktigere

To av dem som gjorde slik regjeringen oppfordret dem til, er Jostein Døssland og Tor Svendsen.

Nå er jo jeg verstingen, sier Tor Svendsen.

Han har likevel ikke noe imot bystyrets vedtak:

– Jeg synes luftkvaliteten vår er viktigere. For min del er det gjennomførbart, men jeg forstår at det kan skape problemer for noen. Det jeg ikke forstår er hvordan politikerne kan tenke så mye i nuet og ikke frem i tid, sier Svendsen.

Jostein Døssland eier to dieselbiler og fulgte også regjeringens anbefalinger.

– Jeg venter bare på kompensasjoner nå, så skal jeg skifte bil med en eneste gang, sier han.

Venter fortsatt på viktige virkemidler

Klimabyråd Julie Andersland sier at det fortsatt er for tidlig å si noe om hvordan Bergen kommune tenker å administrere tiltaket som ble vedtatt onsdag.

– Vårt mål er at kommunen skal bidra til overgangen til en miljøvennlig bilpark med alle de virkemidlene vi har til rådighet. Vi vil komme tilbake til bystyret med en sak hvor vi konkretiserer hvordan vi ser for oss at lavutslippssoner bør fungere.

– Mener byrådet at staten har greid å gi kommunene de tiltakene som behøves, som for eksempel permanente lavutslippssoner?

– Nei, vi venter fortsatt på et av de viktigste virkemidlene, nemlig permanente lav- og/eller nullutslippssoner, men signalene vi har fått nå er at dette snart skal komme på plass. Vi venter også på muligheten til å innføre miljødifferensierte bompengetakster, slik at det vil lønne seg å kjøre en miljøvennlig bil gjennom bompengeringen, sier Andersland.