Det er vedtatt datorkjøring i Bergen kommune onsdag 6. januar. Vedtaket vil gjelde til og med fredag dersom kommunen mener at det er behov for det.

– Hvorfor går dere til dette skrittet når det bare er meldt om moderate mengder luftforurensing i morgen?

– De siste dagene har det kun vært meldt moderate mengder, men likevel har det vært oppe i rødt noen timer søndag og i rushtiden mandag. Vi har i dag fått oppdatert melding fra meteorologisk institutt om at det kalde og klare været skal vare ut uken, og at det er fare for inversjon, sier klimabyråd Julie Andersland til BA.

Gebyr på 1.500 kroner

Politiet er klare til å gi gebyrer de som bryter med den vedtatte datokjøringen.

– Vi kan gi gebyrer på 1.500 kroner, og vil ha fokus på tomgangskjøring. Vi har ikke ekstra mannskaper, men det vi fanger opp av brudd på datokjøring vil medføre gebyrer, sier politioverbetjent Atle Heradstveit overfor BA.

Heradtsveit sier det blir jevnlig holdt møter mellom representanter fra politiet og kommunale etater om utviklingen.

– Vi oppfordrer alle til å ta et ansvar, og at de som ikke har behov for bil, reiser kollektivt, sier lederen for politiets trafikkavsnitt til BA.

Beskjed på trafikktavlene

Kommunen har en forskrift som gjør det mulig å innføre datokjøring på dager med luftforurensing som overskrider grenseverdiene.

Datokjøring vil si å halvere trafikken ved at biler med henholdsvis par- eller oddetall som siste siffer på bilskiltet bare får lov til å kjøre annenhver dag.

På trafikktavlene inn mot byen får bergenserne følgende beskjed: «Datokjøring fra 6/1. Personbiler med partall som siste tall kan kjøre gjennom bomring.»

Teksten er oppført både på trafikktavlen langs E39 ved Haukås, i Sandviken og på utsiden av Løvstakktunnelene i Fyllingsdalen.

Det er Statens vegvesen som har satt teksten på trafikktavlene. Bakgrunnen er en beskjed fra byrådet klokken 1451.

– Det er korrekt at det står der. Hvis dere vil ha mer informasjon, må dere henvende dere til kommunen, sier Kristian Fauskan ved veitrafikksentralen.

Datokjøring i Bergen - dette gjelder

Byrådet har tirsdag 5. januar fattet vedtak om å innføre datokjøring innenfor ytre bompengering i Bergen. Datokjøringen gjelder fra onsdag 6. januar kl. 06.00 til tirsdag 12. januar kl. 2200, eller til faren for overskridelser er over. Det var ingen datokjøring i helgen.

Personbiler med nummerskilt som ender på partall, kan kjøre på partallsdager, altså tirsdag denne uken. Biler med skilt som ender på oddetall, kan kjøre mandag og onsdag.

(Partall er 0,2,4,6,8, oddetall er 1,3,5,7 og 9.)

Det er ikke datokjøring om natten mellom klokken 22 og 06.

Biler med tre eller flere personer får lov til å kjøre alle dager.

 Kjøring knyttet til liv og helse, samt elbiler, hybridbiler, kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet eller offentlig tjeneste, utrykningskjøretøy, pasienttransport og biler som brukes av funksjonshemmede er også unntatt fra datokjøringen.

De neste dagene styrkes busstilbudet ytterligere for å gi bedre kapasitet.

Her kan du lese hele vedtaket fra Bergen kommune.

Vedtaket om datokjøring er gjort i tråd med forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak. Du kan lese hele forskriften her.

Kilde: Bergen kommune

 

Disse kan kjøre

Bergen kommune skriver i en pressemelding at årsaken til vedtaket er vedvarende høye nivåer av luftforurensing og varsel om fare for inversjon de neste dagene.

Det er flere unntak til regelen. Både elbiler, hybridbiler, utrykningskjøretøy, pasienttransport og biler med tre eller flere personer i, kan kjøre til tross for vedtaket.

Det er også tillatt å kjøre dersom det står om liv eller helse, eller dersom kjøretøyet benyttes til næringsvirksomhet eller offentlig tjeneste.

Se faktaboksen for mer informasjon.

Reduserer aktiviteten

Ulrik Jørgensen, fungerende havnedirektør i Bergen og omland havnevesen, forteller til BA at de har registrert et ønske fra kommunen om færre skip i havnen, men de har ikke fått en formell beskjed om å flytte skip.

– Vi har anmodet rederiene om å søke og finne alternativ havn. Vi reduserer aktiviteten i havnen mest mulig, sier han.

Forskrift om datokjøring

Bergen har hatt datokjøring en gang tidligere. Én dag i 2010. Den gangen førte det til en markert nedgang i trafikken.

Klimabyråd Julie Andersland håper at bergenserne vil reise kollektivt på onsdag.

– Jeg håper at de har forståelse for at byrådet setter liv og helse først, og at vi ikke ønsker å ta noen sjanser med bergensernes helse. Det er jo også slik at Skysss allerede har satt inn 300 ekstra bussavganger fra i går av, og det blir ekstra avganger i morgen. Jeg håper så mange som mulig reiser kollektivt, sier han.

Datokjøring er det sterkeste virkemiddelet politikerne, men luftforskere tviler på at det har effekt.

I 2012 laget Norsk institutt for luftforskning en rapport om effekten av at annenhver bil i bilparken må stå på dager med høy luftforurensing.

Konklusjonen var at tiltaket hadde liten effekt.

Dårlig luft

De siste dagene har det vært dårlig luft i Bergen og til dels høye nivåer av NOX.

Dette har slått ut på luftmålerne i Loddefjord, Danmarks plass og Rådhuset.

Byrådet og kommunen har hatt møter om den dårlige luften i dag.

Her ser du inversjonen i Bergen 

Det kalde været med stillestående luft ventes å holde seg de nærmeste dagene.