– Vi har tidvis en helseskadelig byluft. Fylkesmannen og EU er opptatt av dette, men ikke minst har vi et ansvar for at våre innbyggere skal puste inn frisk og god luft, sier Harald Schjelderup.

I dag la han frem et rekordoverskudd i Bergen kommune. En liten slump av dette går til et engangsløft for å bedre byluften.

– Dette er en historisk dugnad for å gjøre byluften bedre. Derfor setter vi av 50 millioner kroner til vrakpantordningen. Det er et historisk løft, sier klimabyråd Julie Andersland.

50 millioner kroner vil gi 10.000 nye ovner, dersom bergenserne bruker ordningen fullt ut.

– Dette vil gjøre at byluften neste vinter blir merkbart bedre når det gjelder svevestøv, sier Andersland.

Forskning har vist at svevestøv fra vedovner et minst like stort problem som trafikkforurensingen. Kombinasjonen dem to mellom oppleves av mange som svært plagsom på kalde dager med inversjon, vinterstid i Bergen.

Helsefarlig luft

Den siste uken har det vært kaldt og klart vær i Bergen. Senest på lørdag kveld i 2200-tiden gikk målerne på Danmarks plass i rødt. Det var svært høye nivåer av finkornet svevestøv (PM2,5). Årsaken til dette er som regel vedfyring og eksos som hoper seg opp i de lavere luftlagene.

I 2015 ble det innført datokjøring i Bergen kommune for å få bukt med akutt høy forurensing, men mer enn 50 prosent av svevestøv/partikkelutslipp (PM10) er beregnet å komme fra vedfyring.

I Bergen var det i 2015 fortsatt rundt 22.300 gamle vedovner som slipper ut langt mer svevestøv enn ovner fra etter 1997. Byrådet gjenninnførte da vrakpant på 5.000 kroner på gamle ovner, og ordningen var i dette året fullbooket.

Les også: