Rødts Torstein Dahle fremmet i onsdagens bystyremøte forslag om at Bergen kommune skal satse på jordvarme.

– Byfjell kan varme Bergen. Forskere her har funnet ut at Løvstakken er et av de varmeste områdene i landet har forskere i Bergen funnet ut. Vi må få med ledende forskningsinstitusjoner og bedrifter på dette. Her på Vestlandet har vi kunnskaper om boreteknologi og vi har BKK. Forutsetninger for å satse er der, sier Dahle.

Det gjorde han også for to år siden, men da var mottakelsen lunken. Bystyret har i mellomtiden fått langt varmere følelser for jordvarme.

Et felles forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet om å jobbe for å få senter for fornybar energi til Bergen ble enstemmig vedtatt i bystyret.

– Senter for geotermisk energi bør komme til Bergen, sier Dahle.

VIL SAMLE KREFTENE I BERGEN

Flere representanter pekte på betydningen jordvarme kan ha for Bergen som eksportvare.

Morten Myksvoll (Frp) er en av dem som pratet varmt om jordvarme.

– Skal vi satse på teknologiutviklingen som ligger i jordvarme må vi satse mer enn det som kan brukes til kommunale bygg. Når forskningen kommer vil det kunne bli viktig. Vi har gode forskningsmiljøer. Det er ikke så forskjellig å bore offshore som i Løvstakken.

Han mente det viktigste bystyret kunne gjøre er å samle de gode kreftene i Bergen.

LØVSTAKKEN ET AV DE VARMESTE FJELLENE

BA har tidligere skrevet om Atle Rotevatn, førsteamanuensis ved institutt for geovitenskap ved Universitet i Bergen.

Han har sammen med kollega seniorforsker Eivind Bastesen funnet ut at Løvstakken trolig er et av de varmeste fjellene i Norge.

Denne varmen kan hentes opp fra grunnen ved hjelp av vann, og brukes til å produsere fjernvarme og elektrisitet.

– Dersom vi får politikerne med oss, er det fullt mulig å utnytte denne varmen til å produsere fjernvarme, sa Rotevatn til BA tidligere i uken.