Byråden visste at det var splid i fortidsminneforeningen

Den delen av fortidsminneforeningen som drifter nonneseter-ruinene er sterkt imot å rive Sølvvarefabrikken. Det visste byråden om.