I mars ble oppsøkende salg i byrommet forbudt. Det er det ikke alle som bryr seg om

I mars ble det forbudt å drive oppsøkende salg i byrommene, også for ideelle organisasjoner. Det etterlever ikke alle.