Mener kommunen har vært illojal, og krever millioner i bygge-erstatning

Av

Block Watne og Optimera varsler søksmål mot Bergen kommune, etter at et enormt byggeområde ble fjernet fra kartet.