Kerim Nisancioglu fra SV vil heller at det bygges boliger og annet på sistnevnte kategori, enn å hugge ned på det han beskriver som byens få grønne lunger.

I onsdagens bystyremøte tok han opp at det nå er ganske få slike områder igjen i sentrum.

– Som beboere og spesielt barnefamilier kan benytte seg av. Byfjellene er ett unntak, men det er også viktig med grønne lunger inne i byen, med lekeplasser og friområder, sier SV-politikeren, som meldte overgang fra nedlagte Byluftlisten.

Lempet trikken i Puddefjorden

Bilen har styrt byplanleggingen i Bergen siden den gang samtlige av byens trikker bortsett fra én ble lempet ut i Puddefjorden for 51 år siden.

Mye av arealene som SV-politikeren mener det kan bygges på, brukes i dag til parkering.

Til Bergensavisen har politikeren med seg et dokument utarbeidet i 2004 av de da unge arkitektene Anne-Kathrin Vabø og Bente Beckstrøm Fugleseth.

De kartla Bergens restarealer med støtte fra både kommunen og regjeringen, og fant 153 ubenyttede arealer i sentrum.

Men rapporten har ikke akkurat blitt ført videre i det politiske systemet.

– Det dreier seg om cirka 90 000 ledige kvadrat med tomteareal som kan brukes til folks beste, sier Nisancioglu.

Han minner om at bystyret i fjor høst vedtok overordnede føringer for den kommende arealplanen for byen.

Den skal legge til rette for fortetting i sentrum. Målet er å kunne få bygge byen og bydelene på en slik måte at folk kan bruke sykkel og gange til de daglige gjøremålene sine.

– Samtidig er vel ikke akkurat SV kjent for å si ja til høy utnyttelse og fortetting når det kommer til den daglige praktiske politikken?

– Det er ikke helt presist. Det vi sier nei til er at utbyggerne skal få dispensasjon fra planene som vi har vedtatt. Så lenge de forholder seg til planene, er vi for all god fortetting, vi, svarer Nisancioglu.

Han drar frem som eksempel at de er for utbyggingen i Elsero i Sandviken.

– Men vi er ikke for å gi utbygger anledning til å øke arealutnyttingen og høydene, etter at planen er vedtatt.

 

Starte opp snarest

Han mener kommunen bør sette i gang et arbeid med å få kartlagt arealene som er ledige i sentrum på ordentlig.

Mye kan også rustes opp til å bli lekearealer og felles uteområder.

– Men disse arealene står vel tomme delvis fordi det er veldig vanskelig å få bygget noe i Bergen sentrum?

– Vi må få avklart hvilke areal som skal kunne brukes til hva. Når det er avklart, da kan det være enklere å få bygget på tomtene som er satt av til det, sier Nisancioglu.

Men han fikk ikke flertall for forslaget sitt i bystyret. Byrådspartiene Ap, KrF og Venstre slo seg sammen med Høyre og formulerte fasiten: Strategien for å bygge en tettere by skal utredes i forbindelse med den kommende kommuneplanens arealdel.

– Som skal gi føringer for hva som skal til for å realisere den grønne byen, sier Aps Geir Steinar Dale, som leder byutviklingskomiteen.

Både han og Høyres Henning Warloe poengterte at de delte intensjonene til Kerim Nisancioglu, og mener at de blir ivaretatt.

– Men samtidig mener vi at dette er en del som må avklares når vi lager en ny kommuneplan, sier Dale til BA.

Byutviklingsbyråd, Anna Elisa Tryti, sier at det er en god idé å fortette på ubebygd grått areal.

– Vi viser også til byrådsplattformen hvor det står at rivningstomter, parkeringsareal, gods- og nedlagt næringsareal skal omdannes til boligareal, sier hun.

Byutviklingsbyråden mener at debatten om Jekteviken viser hvor viktig natur er for folk.

– Kanskje spesielt for oss nordmenn som er en type naturfolk, enda, avsluttet den tidligere kultursjefen i fylket.