Åtte år etter at planen ble utformet har de begynt gravingen

Denne måneden begynte arbeidet, og allerede til forsommeren neste år skal allmenningen fremstå i all sin prakt. Det vil si, hvis det ikke dukker opp overraskelser underveis.

Denne måneden begynte arbeidet, og allerede til forsommeren neste år skal allmenningen fremstå i all sin prakt. Det vil si, hvis det ikke dukker opp overraskelser underveis. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Omsider er arbeidet med Nedre Korskirkeallmenning kommet i gang, åtte år etter at planene først ble utformet.

DEL

Opprustningen av Nedre Korskirkeallmenning er nok en etterlengtet byromsforskjønnelse som har vært planlagt i flere år, utsatt et antall ganger og omsider igangsatt denne høsten.

Problemer med grunnen

Det er et intrikat stykke arbeid som skal gjøres, for å få bukt med den utfordrende grunnproblematikken.

Hovedproblemet i Vågsbunnen er at grunnvannet står med ujevnt nivå.

I tillegg til at dette har fått grunnen til å synke, og dermed har ført til setningsskader på bygninger og ujevnheter i grunnen, fører det til at kulturlagene i den historiske delen av Bergen står i fare for å forvitre, fordi det kommer luft til når ikke grunnvannet står høyt nok.

Kulturlag er jordlag der man har funnet spor etter menneskelig aktivitet. Disse er automatisk fredet.

Metoden man har valgt for å bøte på dette er å føre overvann og takvann ned i grunnen, for å stabilisere grunnvannsnivåene og samtidig dekke en større del av kulturlagene med vann for å bevare dem.

– Allmenningen kommer til å bli gravd opp i to hovedetapper innenfor der det er satt opp anleggsgjerder. Skille mellom etappene går omtrent på midten. Det vil bli gravd ned til kulturlaget som ligger litt mer enn en meter under dagens terrengnivå. Eksisterende masser blir kjørt ut. Så skal det bygges infiltrasjonssystem for infiltrasjon av overvannet fra takvann og fra gaten, som skal fordeles jevnt i grunnen over hele allmenningen via drensrør og kummer, sier seksjonsleder Rune Hesjedal i Grønn Etat.

20 millioner

Når det arbeidet er fullført, og overbygget med pukk og asfalt, skal det legges brostein på allmenningen og skifer på fortauene. Til slutt kommer belysning og annen utrustning.

Området blir tilgjengelig for fotgjengere hele anleggsperioden. Ifølge Hesjedal regner de med å ferdigstille arbeidet forsommeren 2017.

Estimert kostnad for hele prosjektet er 20 millioner, og foreløpig ligger man til å holde budsjettet.

– Når en graver i områder med gammel bygrunn og kulturlag fra middelalderen kan det oppstå ting som man ikke har kontroll på før graving, men så langt har er det ikke dukket opp store overraskelser, sier Hesjedal.

Dette har skjedd på Korskirkeallmenningen

I 2008 ble det utarbeidet en plan for opprustningen av Nedre Korskirkeallmenningen og området rundt.

Anbudsmateriale ble utarbeidet i 2011, men anleggsarbeidet ble så satt på vent på grunn av setningsproblemer.

I desember 2014 ble det bestemt å prøve ut metoden med å føre regnvann ned i grunnen for å løse grunnutfordringene

Prosjektet ble igjen lagt ut på anbud, og man så for seg oppstart våren 2015.

Konkurransen ble imidlertid avlyst da man oppdaget at den ikke var utført på korrekt vis. I fjor høst ble anbudet lyst ut på nytt.

I september i år begynte arbeidet.

Artikkeltags