Cruisetrafikken en destruktiv turisme

Et av flere cruiseskipen som anløp Bergen i sommer.

Et av flere cruiseskipen som anløp Bergen i sommer. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Erling Gjelsvik mener Bergen bør gå foran og rett og slett forby cruisetrafikk inn til havnen. Cruiseturistene er en kilde til forsøpling av byen, mener han.

DEL

Kommentar La meg bidra med et uforglemmelig barndomsminne. Min tante, som var ugift og kontordame (som det het den gangen), hadde spinket og spart. Nå skulle den store drømmen realiseres. Cruise i Middelhavet!

Det summet av oppskjørtet forventning i familien. Tenk å gjøre noe slikt! Men har hun virkelig råd? Og så Middelhavet! Cannes, Nice, Marseille ... Å nei, Herregud! Marseille! Vi ungene gikk omkring med ørene spisset. Og med livlige, om enn litt uklare forestillinger om hva som gikk for seg i Marseille.

Dagen for avreise opprant. Praktisk talt hele slekten var samlet til avskjed på Dokkeskjærskaien. Det hersket en alvorstynget stemning; man skulle tro at damen sto på farten til å emigrere.

Og så, en knapp måned senere: hjemkomsten. Alt som kunne krype og gå tilbake på Dokkeskjæret, sammen med hundrevis av andre elleville bergensere. Hurrarop. Vifting med lommetørklær og norske flagg. Spontant dannet det seg et blandet kor som sang Hvite måke og Douce France.

Og der kom tante ned landgangen. Brun. Strålende. I en beige drakt som bare lyste av UTLANDET. Med matchende hansker, og en ørliten hatt med slør på hodet. Jeg var ikke gamle karen, men jeg så det. Hun var like fin som Sophia Loren!

Kontrasten til våre dagers reiseliv, altså innenfor manns minne med god margin, kan knapt nok bli større. Hordene som velter ned flytrapper og landganger er ikke nettopp omspunnet med reisens eventyrlige mystikk. Lengselen etter å høre hjemme blant de lykkelige få som maktet å komme seg utenfor landegrensene, er en saga blott.

Den burde være erstattet av en dyp bekymring: Hvordan skal vi begrense den groteske trusselen mot kulturverdier, natur og klima som masseturismen i løpet av et knapt slektsledd har utviklet seg til å bli?

Staten Norge, som på en barnslig måte alltid ønsker å være best i klassen, famler i blinde etter tiltak for å bedre sin standing i den internasjonale kampen mot klimaforandring. En del av svaret, som faktisk vil monne, ligger oppe i dagen.

Forby cruiseskip å anløpe norske farvann.

Begrunnelse: De spyr ut miljøgifter og annet avfall. De representer en fråtsekultur som er frastøtende. De belaster norske anløpssteder på en måte som sliter ned våre kulturminner. De har ingen fornuftig funksjon, utover å fylle rederienes konti.

I diverse miljøregnskaper ville et såpass drastisk tiltak kunne ta seg veldig pent ut. Og det beste ved et slikt grep er at det ikke vil være noe å tape på det – nei, snarere tvert imot. Samfunnet bruket betydelige summer på å tilrettelegge for en skipstrafikk som, ved siden av å være ekstremt forurensende, knapt nok bidrar med noe som helst til det norske fellesskapet. Cruiseturistenes konsum i land er marginalt, og synkende: for ti år siden gjennomsnittlig fem hundre kroner per snute per døgn, i dag helt nede i tre hundre. Til sammenligning bruker en turist som bor på hotell, spiser og drikker på stedet, omkring tusen kroner.

Gi meg ett eneste godt argument for å ønske velkommen en massivt ødeleggende virksomhet som ikke kaster noe annet av seg enn å holde liv i en håndfull suvenirsjapper. På Torget i Bergen er det i tillegg kanskje en og annen cruisepassasjer som forbarmer seg over et overpriset fiskeutsalg. Men et slikt sporadisk forbruk oppveier altså på ingen måte de nevnte belastningene. Både det samfunnsøkonomiske og det klimamessige regnestykket går i minus så det suser.

I tillegg kommer en kulturpolitisk dimensjon. Designeren og kulturpersonligheten Lasse Berntzen, som kjenner Bryggen særlig godt via sin årelange virksomhet i et av de tradisjonsrike lokalene der, har ropt et varsku om hvordan den uendelige stimen av særlig cruisepassasjerer reduserer byens fremste fortidsmonument til en kjedelig, overbelastet turistfelle. «Bryggen er voldtatt av cruiseturister,» sier Berntzen. De historiske arealene tråkkes ned, mens verken han eller andre har fått lov til å tilrettelegge for aktiviteter som kan appellere til bergenserne – blant annet konserter og scenekunst. Ingen ting skal stå i veien for de måpende saueflokkene som defilerer gjennom anlegget, uten å få med seg et kvidder av historien som ligger bak. Det er et trist eksempel på at byen, for å si det med et bibelsk munnhell, selger sin førstefødselsrett for en tallerken linser.

Truslene mot både klima og kulturverdier vil nødvendigvis tvinge frem en hardhendt begrensning av global masseturisme i årene som kommer. Hvorfor kan ikke Bergen ta mål av seg til å bli en foregangsby i denne sammenhengen, og stenge sine kaianlegg for cruiseskip? Det ville være et tiltak md stor positiv symbolverdi, en vinnersak for merkevaren Bergen, tiltrekkende på mer bærekraftige former for turisme.

Å legge til rette for at reisen på ny blir en meningsfylt og sjelden opplevelse – slik min tante opplevde den – kommer garantert til å være et av fremtidens viktigste miljøtiltak.

Artikkeltags