Det sier Morten Kinn, som er direktør for skipsklareringsavdelingen hos European Cruise Service AS.

Selskapet har nå bedt staten om hjelp til å avklare om Bergen kommune og Bergen havn har fattet et ulovlig vedtak.

– Basert på synsing

Vedtaket det er snakk om er cruise-taket som Bergen kommune varslet i fjor høst.

I samråd med Bergen og Omland havnevesen samt Bergen Reiselivslag ble det bestemt at Bergen maks skal ta imot 9000 passasjerer og fire skip per dag.

Bakgrunnen er dels at man vil unngå for mange turister på en gang, og dels for å begrense utslippene fra skipene.

European Cruise Service er den største cruiseagenten i Bergen. De mener det ikke er innenfor lovverket å avvise cruiseskip på dette grunnlaget, og har derfor bedt Kystverket om å avklare dette.

– En offentlig havn har mottaksplikt av skip, så lenge forholdene tillater dette. Havnen påberoper at loven lar dem begrense adgangen av miljøhensyn, men vi mener den tolkningen er feil. Å nekte skip med henvisning til en fremtidig, hypotetiske forurensing mener vi blir ren synsing, sier Kinn hos European Cruise Service.

– Umulig å planlegge

Kinn påpeker at selv om cruiseselskapene planlegger anløpene sine flere år frem i tid, vet de ikke hvor mange passasjerer de vil ha ombord.

Å planlegge ut fra passasjertall blir derfor en umulig oppgave, påpeker han.

– Det er foreløpig kun et «først til møllen»-prinsipp som gjelder når man skal søke om anløp, uten hensyn til skipets størrelse eller miljøstatus.

Dersom Kystverket kommer til at dette er riktig lovanvendelse, lover Kinn at de vil belite seg på det.

– Det er viktig at det er godt begrunnet, for vi må forklare dette til våre kunder, rederiene, som har engasjert seg veldig i denne saken. De frykter for forutsigbarheten hvis det blir opp til hvert enkelt lokalsamfunn å legge slike begrensninger.

– Mange vurderinger

Havnesjef Johnny Breivik forklarer at det er havnevesenet som er ansvarlig for «taket» på fire skip, mens det er Bergen kommune som har fattet et midlertidig vedtak om maks 9000 passasjerer.

– Vi har gjort mange vurderinger i forkant av dette vedtaket, og mener at det er grunnlag i loven for å sette et slikt tak av miljøhensyn, sier Breivik.

 

– Cruiseselskapene planlegger anløp to år frem i tid. Det blir derfor mer uforutsigbart for dem om vi skal fatte et slikt vedtak på kort varsel.

Cruiseselskapene må søke om å anløpe Bergen. De fire første får ja, det femte får nei. Breivik påpeker at de som får nei har anledning til å påklage dette.

– Bakgrunnen for vedtaket er at cruiseturismen skal være bærekraftig hver dag. Med litt planlegging er det plass til samme antall anløp, bare likere fordelt, påpeker han.

Bjarte Buanes, seniorrådgiver i Kystverket, sier til BA at de ikke har tatt endelig stilling til om de skal komme med en generell uttalelse om hvorvidt loven gir adgang til å begrense anløp ut ifra miljøhensyn, eller om de skal vente til de får en konkret klage på en avvisning, og behandle den da.

– Dette vil vi ta stilling til i løpet av de nærmeste ukene, sier han.

Byråd Julie Andersland hadde ikke anledning til å kommentere saken tirsdag. Byrådets vedtak om cruisetaket er midlertidig frem til det er behandlet i bystyret.

Cruiseanløp

I 2017 kom det 315 cruiseanløp til Bergen. Det medførte en turistmengde på rundt 520.000. Antall anløp har vært økende de siste årene. For 2018 er det bekreftet cirka 330 cruiseanløp, og rundt 600.000 turister.

I oktober ble Bergen kommune, Bergen og Omland havnevesen samt Bergen Reiselivslag enige om et tak på maks fire skip og 9000 turister per dag. I 2017 var det to dager med mer enn 9000 turister.