Cruiseturismen til Bergen skaper debatt.

Denne type turisme har til dels store konsekvenser for miljøet, i tillegg vil man unngå at byen fylles av flere cruiseturister enn infrastrukturen kan bære.

I tillegg viser NHH-studie viser at veldig mange av cruiseturistene i Bergen bruker svært lite penger i byen.

Bergen kommune har i dag blitt enige med Bergen Reiselivslag og Bergen og Omland havnevesen om et tak på antall cruiseskip og passasjerer.

Det skriver Bergen kommune i en pressemelding.

– Vårt felles mål er at Bergen også i fremtiden skal være en attraktiv by for cruiseturister, andre turister, og bergenserne selv. Da må vi sørge for at cruisetrafikken holdes på et håndterbart nivå uten de store opphopingene. Derfor er vi blitt enige med reiselivsnæringen og havnen om et tak på maks fire skip og maks 9000 passasjerer per dag, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

Dem som hadde håpet på store merkbare konsekvenser, blir nok skuffet over dette taket. I årets travleste cruisemåned juni, var det kun to dager med flere enn 9000 cruisepassasjerer i Bergen.

Seks dager var det over fire skip.

Andersland mener imidlertid at taket kan fordele cruisetrafikken jevnere i Bergen, samtidig man hindrer en ukontrollert vekst.

Vil ikke bekjempe cruiseturismen

Taket vil gjelde umiddelbart for nye bookinger. Anløp av cruiseskip bookes opp til flere år frem i tid, så endringene vil ikke trå fullt ut i kraft før i 2020. Cruise-taket er midlertidig i påvente av at byrådet fremmer en egen sak for bystyret om et permanent tak, heter det i pressemeldingen.

– Vårt mål er ikke å bekjempe cruiseturisme, men å opprettholde Bergen som en bærekraftig og attraktiv destinasjon både med tanke på klima, miljø og antall passasjerer. Vi må unngå at utslipp og trengsel på enkelt dager gir turister og bergensere et negativt inntrykk av byen vår. Bergen skal være en hyggelig by å oppholde seg i for alle, sier byråden i pressemeldingen.

– Hvordan har dere kommet frem til dette tallet?

– Tallet har vi kommet frem til i dialog med havnen og reiselivslaget. Dette vil redusere antall cruiseturister som kommer på de dagene det har vært størst opphopning, og samtidig begrense veksten. Samtidig er det viktig å understreke at dette er et midlertidig tak som skal gjelde frem til bystyret har fattet et vedtak. Vi trenger mer tallgrunnlag og bakgrunnsinformasjon for å sette et tak permanent og dette vil det bli arbeidet med frem mot en sak til bystyret. Bookingene skjer imidlertid langt frem i tid, så det er viktig med en midlertidig begrensning før vi får utarbeidet en fullstendig sak.

– Byens tåleevne må ikke overstiges

En av bakgrunnene for begrensingen, handle rom bærevnen til byens aller mest populære attraksjoner: Bryggen, Fisketorget og Fløibanen.

– Det historiske sentrum er en ikke-fornybar ressurs for Bergen. Det er den spektakulære kombinasjonen av byens kulturarv og natur cruiseturistene kommer for å se, og det finnes en grense for hvor mange turister Bryggen og Vågsbunnen tåler på en gang. Jeg er glad for at Bergen havn, Reiselivslaget og kommunen er samlet om dette bærekraftige målet.

– Det ventes økt etterspørsel fra alle segmenter i årene som kommer. Skal vi kunne gi positive opplevelser for de besøkende og derav skape et grunnlag for lønnsomhet for næringen, er det viktig at byens tåleevne ikke overstiges. Vi støtter derfor det initiativ som Bergen kommune har i sin plan for cruise på flere områder for å utvikle en bærekraftig destinasjon, sier reiselivsdirektør Ole Warberg i Bergen Reiselivslag.

To om dagen holder

Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne er imidlertid ikke fornøyd. Han peker på at taket er satt for høyt og sier han er skuffet.

Det byrådet ikke forstår er at sentrum allerede er overbelastet med cruiseturister som legger igjen lite penger og mye forurensning, og skaper lange køer og mye kaos som går utover Bergens attraktivitet. Både bergensere og andre turister er tjent med færre cruiseturister. 

Han mener at grensen på fire cruiseskip om dagen, er for mye.

– Fire cruiseskip i havnen samtidig er for mye. Vi er glade for at byrådet endelig går med på å sette et tak, men hele poenget med taket er jo å redusere cruiseturismen. Det skjer ikke med et så høyt tak. I verste fall kan det hele ende med at det kommer enda flere cruiseturister til byen.

Partiet mener at to daglige cruiseanlp i bergen bør være grensen.

– Det er positivt at byrådet sier de vil hindre en ukontrollert vekst, men for å bøte på en ukontrollert vekst i mange år kreves det mer enn et tak på fire skip og 9000 passasjerer.