Norgesgruppen overrasket over gebyr på 20 millioner

Coop driver allerede butikk i Sædalssvingene.

Coop driver allerede butikk i Sædalssvingene. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Konkurransetilsynet ønsker å gi Norgesgruppen straffegebyr på 20 millioner for å ha kjøpt et butikklokale i Sædalssvingene. – Vi er overrasket og ønsker en klargjøring av reglene, svarer dagligvareaktøren.

DEL

Norgesgruppen kjøpte i 2018 butikklokaler i Sædalssvingene i Bergen, der Coop i dag driver dagligvarebutikk.

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Norgesgruppen ikke har overholdt opplysningsplikten i forbindelse med dette oppkjøpet.

– Dagligvaremarkedene er svært konsentrerte, og det kan skade konkurransen dersom dagligvarekjedene foretar oppkjøp som øker konsentrasjonen i lokale markeder. Det kan føre til høyere priser og dårligere utvalg for forbrukerne, sier konkurransedirektør Lars Sørgard til NTB.

Dersom opplysningsplikten ikke overholdes, blir det vanskeligere for tilsynet å overvåke konkurransen i det norske dagligvaremarkedet på en effektiv måte, mener Konkurransetilsynet.

– Påvirker ikke konkurransen

– Vår konkurrent sitter på en leiekontrakt til 2038, nesten 20 år fremover i tid, og denne kontrakten blir ikke påvirket. Vi mener dette er en transaksjon som ikke påvirker konkurransen. Norgesgruppen er derfor overrasket og mener det er prinsipielt viktig med en avklaring på hva opplysningsplikten innebærer, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Per Roskifte til BA.

Dagligvarekjedene har i flere år vært pålagt av Konkurransetilsynet å opplyse om oppkjøp av foretak som opererer i verdikjeden for dagligvarer.

– Omfanget av denne særlige opplysningsplikten er fortsatt uklar. Norgesgruppen har flere ganger bedt Konkurransetilsynet klargjøre innholdet i opplysningsplikten uten resultat.

Et betydelig gebyr

Konkurransetilsynet mener Norgesgruppen ikke informerte om oppkjøpet innen fristen tilsynet har satt.

– For at gebyret skal ha tilstrekkelig preventiv effekt, og dermed bidra til en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger, har vi varslet et betydelig gebyr, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen til NTB.

Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at vurderingene som presenteres er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.

Norgesgruppen har fått frist til 20. september for komme med sine merknader til varselet. Det akter de å gjøre.

– Norgesgruppen vil nå svare på Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger. For oss er det viktigste at vi nå får en klargjøring av opplysningsplikten, så vi vet hva vi skal forholde oss til fremover, sier Per Roskifte.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken