Frivillige får forbud mot å dele ut mat og klær i gangtunnelen

Snart blir det forbudt å bruke gangtunnelen ved Strax-huset som oppholdssted. Frivillige som deler ut mat og klær har fått beskjed om å slutte.